Chương 4. Tắm những bông hoa vô hình

Chương 4. Tắm những bông hoa vô hình

Price:

Read more

Tôi mở hội bản thân tôi – Osho

Thượng đế không ở đâu, Cuộc sống ở đây bây giờ

Chương 4. Tắm những bông hoa vô hìnhPowered by RedCircle

Sự tồn tại cần bạn có phải là niềm tin không?

Trong bài giảng đầu tiên của loạt bài này, Thượng đế là chết, giờ Thiền là chân lí sống duy nhất, thầy đã nói: "Sự tồn tại cần bạn." Với tôi điều này giống như niềm tin mới vì tôi không biết cái này.

Tôi đã không bảo bạn tin nó; tôi đã không bảo bạn không tin nó. Nó là kinh nghiệm của tôi, tôi đang chia sẻ nó với bạn. Bạn không phải tin nó, bạn không phải không tin nó. Bạn phải truy hỏi trong nó. Bạn phải đi tới cùng chiều sâu, tới cùng chiều cao từ đó tôi đang nói, tới cùng trung tâm của con người bạn. Thế thì bạn sẽ hiểu nó, không tin nó. Bạn sẽ biết nó. Sự tồn tại cần bạn, bằng không bạn chắc đã không ở đây.

Tại sao bạn phải ở đây? Tại sao sự tồn tại phải bận tâm giữ bạn sống vĩnh hằng?

Nhưng nếu bạn bắt đầu tin vào các phát biểu của tôi, bạn đang hiểu lầm tôi. Tôi không ở đây để tạo ra bất kì hệ thống niềm tin nào trong bạn. Bất kì cái gì tôi nói không để được tin hay được không tin. Nó phải đơn giản được hiểu và được truy hỏi vào trong. Tìm kiếm bên trong bản thân bạn về điều tôi đang nói để xem liệu nó là đúng hay không. Đưa nó và kiểm thử đi. Tôi biết rằng khi bạn đưa nó vào kiểm thử, bạn sẽ đi tới trải nghiệm nó.

Tôi không cải đổi bạn hướng tới bất kì thượng đế học, niềm tin nào, bất kì triết lí nào. Tôi không làm loại công việc bẩn thỉu đó. Có đủ các nhà truyền giáo khắp thế giới đang làm điều đó. Tôi phá huỷ các niềm tin của bạn, và bạn bắt đầu tin vào tôi sao?

Xin bạn, đừng tin vào tôi! Tin vào bất kì ai đều là dốt nát - tôi được bao hàm trong điều đó. Chỉ nghe tôi, và thế rồi đặt bất kì cái gì bạn nghe và hiểu vào thử lửa. Đi vào trong thám hiểm. Tôi không muốn bạn tin, vì tôi biết điều tôi đang nói là chân lí. Bạn không phải tin vào nó, bạn chỉ phải truy hỏi và bạn sẽ thấy nó.

Những người bảo bạn tin - chẳng hạn Jesus, người liên tục nói với mọi người, "Tin ta đi," là không chắc chắn về chân lí của người đó. Nếu ông ấy mà chắc chắn về chân lí của mình, ông ấy sẽ không bao giờ nhấn mạnh vào việc tin. Ông ấy chắc đã nói, "Thám hiểm đi. Truy hỏi đi. Tìm kiếm đi." Tôi đơn giản cho bạn khuyến khích, cảm giác về phương hướng nơi đi. Thế rồi tìm ra bản thân bạn đi. Vì nó là chân lí bạn phải tìm ra nó, và bạn sẽ tìm ra nó. Chỉ dối trá phải được tin.

Cho nên mọi đấng cứu tinh kia và nhà tiên trí và các hoá thân của Thượng đế người đã nói với bạn về niềm tin, đang phá huỷ chân lí của bạn. Họ đang lấy đi khỏi bạn việc nhận ra bên trong nhất của bạn. Họ đang lấy đi khỏi bạn phật tính riêng của bạn, bản tính riêng của bạn, chân lí riêng của bạn.

Nỗ lực của tôi là chống lại toàn bộ mọi đấng cứu tinh, và mọi thiên thần giáng thế, mọi tirthankaras, mọi nhà tiên tri, và mọi sứ giả. Công việc của tôi không chỉ là khác toàn bộ, nhưng tuyệt đối chống lại họ. Họ đã tạo ra các niềm tin. Tôi đang phá huỷ các niềm tin, vì tôi biết chân lí. Và tôi biết rằng nếu bạn truy hỏi - tôi tuyệt đối chắc chắn - bạn sẽ tìm thấy nó.

Cho nên tại sao tôi phải nhấn mạnh vào niềm tin? Chỉ những người không chắc chắn về kinh nghiệm riêng của họ, người quan tâm rằng nếu bạn đi sâu hơn vào bên trong bạn có thể không tìm thấy điều họ đang nói, mới khăng khăng vào việc tin.

Cho nên bạn không bao giờ đi. Một khi bạn tin vào một thứ, mọi việc tìm kiếm dừng lại. Đó là lí do tại sao tôi muốn bạn là mở, không hệ thống niềm tin. Chỉ truy hỏi vào trong tâm thức riêng của bạn, và mọi cái có tính chân lí, mọi cái là đẹp, bạn sẽ tìm thấy nó. Bạn sẽ nhận ra, khi bạn được định tâm trong con người bạn, rằng sự tồn tại cần bạn, vì bạn không là gì ngoài các phóng chiếu của sự tồn tại, bàn tay của sự tồn tại với tới các vì sao.

Tiến hoá của tâm thức là tham vọng lớn nhất duy nhất của sự tồn tại, và nó đã tin cậy bạn có trách nhiệm vô cùng.

Vươn lên trên tâm trí đi, cái là sản phẩm xã hội thôi. Vươn lên trên mọi thứ mà người khác đã áp đặt lên bạn, và là bản thân bạn một cách đích thực đi. Cố tìm ra cái gì có đó mà bạn đang ở trong con người bên trong nhất của bạn, cái không bao giờ thay đổi. Thân thể liên tục thay đổi từ thời thơ ấy tới thời thanh niên, từ thời thanh niên tới thời trung niên, từ thời trung niên tới thời già, từ thời già tới chết.

Tâm trí chuyển động thậm chí nhanh hơn. Mọi khoảnh khắc nó đang thay đổi. Buổi sáng nó là thứ này, buổi tối nó là cái gì đó khác. Nhưng đằng sau tâm trí và thân thể có không gian nào đó mà tuyệt đối vĩnh hằng và vẫn còn cùng một thứ dù thân thể bạn là thân thể của đứa trẻ hay của người già, dù bạn sống hay chết. Không thành vấn đề với tâm thức bên trong nhất của bạn. Đó là chân lí duy nhất, và khi nhận ra nó bạn sẽ thấy sự tồn tại cần bạn biết bao nhiêu.

Bạn là tiềm năng lớn nhất của nó trên con đường trở thành Phật Gautams.

Chân giá trị và bản ngã

Bây giờ được tự do khỏi khái niệm về Thượng đế, chân giá trị mới được tìm thấy của chúng tôi mà thầy đã nói hôm nọ, chẳng phải là nguồn để trở nên bị vướng mắc trong bản ngã sao?

Bạn sẽ không bị vướng mắc vào trong bản ngã đâu, vì bản ngã là một phần của tâm trí của bạn, cũng như Thượng đế là một phần của tâm trí của bạn. Cả hai đều là hư cấu; cả hai là họ hàng thân thuộc. Khoảnh khắc bạn bỏ Thượng đế... Nếu bạn có can đảm bỏ Thượng đế, bạn chắc chắn sẽ có can đảm bỏ bản ngã - cái đó là Thượng đế nhỏ hơn bên trong bạn. Và một khi anh lớn chết rồi, em họ nhỏ bé sẽ chết thôi. Đầu tiên bạn phải giết chết anh lớn; nó là phản xạ của ông ta trong bạn. Thượng đế của bạn là bản ngã, tổng bản ngã, và ông ta cho bạn ý tưởng về bản ngã.

Đừng bị lẫn lộn giữa chân giá trị và bản ngã. Chân giá trị là rất khiêm tốn, rất đơn giản, rất hồn nhiên; nó thuộc về cây. Khi chúng nở hoa trong mùa xuân, bạn chỉ nhìn và quan sát sự tự hào của chúng, chân giá trị của chúng. Quan sát khi con công đang múa. Những mầu sắc phiêu diêu đó, và điệu múa đẹp... bạn có cho rằng có bất kì bản ngã nào không? Nhưng chắc chắn có chân giá trị.

Chân giá trị là hiện tượng khác toàn bộ, nó là tự trọng. Bản ngã là việc chi phối lên người khác. Chân giá trị là đang đứng trên chân riêng của bạn, độc lập, tự do; nó không là chi phối trên người khác. Khoảnh khắc bạn bắt đầu nghĩ về chi phối, bạn đang rơi vào trong cái bẫy của bản ngã. Và Thượng đế là bản ngã lớn nhất vì ông ta tạo ra mọi thứ, ông ta chi phối mọi thứ. Ông ta hiện diện mọi nơi, ông ta là toàn năng. Và phản xạ của ông ta ở trong các tu sĩ... Giáo hoàng tuyên bố rằng ông ấy là không thể sai được. Bây giờ đây là bản ngã.

Con người của chân giá trị, con người của tự trọng sẽ không nói những điều như vậy. Chắc chắn người đó sẽ bước thẳng với đầu ngẩng cao trong chân giá trị. Người đó sẽ không bước đi như kẻ nô lệ, đầu hàng, bị khuất phục. Người đó sẽ bước đi như sư tử và gầm như sư tử. Nhưng đó là năng lượng bản chất của bạn, sức mạnh bản chất của bạn.

Sức mạnh phụ thuộc vào người khác tạo ra bản ngã. Sức mạnh tới từ bên trong cội nguồn sự sống riêng của bạn tạo ra chân giá trị. Thiền đem tới chân giá trị vô cùng, duyên dáng lớn, nhưng thậm chí cái bóng của bản ngã không được tìm thấy trong nó.

Nếu bạn có năng lực giết chết Thượng đế, chắc chắn bạn sẽ có năng lực giết chết hình ảnh của bạn trong bạn. Thực ra, khoảnh khắc Thượng đế không còn đó, bạn sẽ đột nhiên bị ngạc nhiên. Bản ngã đã đi đâu rồi? Nếu trăng không có đó, việc phản xạ trong hồ của trăng sẽ biến mất.

Với tôi, bản ngã là phản xạ của một trăng trong các ao khác nhau, trong các hồ khác nhau, trong các đại dương khác nhau, trong các sông khác nhau - hàng triệu phản xạ. Nhưng chỉ loại bỏ trăng và mọi phản xạ được loại bỏ. Bạn không phải loại bỏ mọi phản xạ. Sẽ mất cả nghìn năm để loại bỏ mọi phản xạ đó. Và thực ra, nếu trăng còn lại, bạn không thể loại bỏ được các phản xạ.

Cho nên tôi đang đánh thẳng vào đầu của Thượng đế. Các Thiền sư đã từng đánh vào đầu các đệ tử đáng thương. Tôi đang đánh vào chính nguồn từ đó bản ngã của bạn nảy sinh. Thượng đế bị loại bỏ, bạn sẽ không tìm thấy bản ngã chút nào, nó là phản xạ.

Kinh Thánh nói, Thượng đế đã tạo ra con người theo hình ảnh riêng của ngài. Điều này làm sinh ra bản ngã. Bạn là sinh vật cao nhất trong sự tồn tại vì Thượng đế đã tạo ra bạn theo hình ảnh riêng của ông ta, và ông ta đã tạo ra mọi con vật cho bạn ăn. Đây là tôn giáo, kinh sách của bạn cái đang bảo bạn phá huỷ sinh thái của sự tồn tại, cái đang bảo bạn phá huỷ những con vật đẹp mà đem tới duyên dáng và niềm vui khắp xung quanh bạn. Nhưng bản thân Thượng đế nói trong kinh sách linh thiêng của bạn, "Ta đã tạo ra mọi thứ cho việc dùng của ông." Ông ta đang cho bạn khuyến khích đầu tiên cho bản ngã.

Một khi Thượng đế bị loại bỏ, bạn sẽ đơn giản thấy bản ngã của bạn mất đi. Nó đã là cái bóng, sự phản xạ của Thượng đế. Và thế thì bạn sẽ thấy một hiện tượng mới toàn bộ, chân giá trị mà không là việc chi phối trên người khác, mà không là tính cao siêu trên người khác. Nó đơn giản là niềm vui rằng sự tồn tại yêu bạn, rằng sự tồn tại tạo ra bạn, rằng sự tồn tại cần bạn, rằng bạn không là ngẫu nhiên. Điều này cho bạn chân giá trị, điều này cho bạn sự kính trọng, và nó không phụ thuộc vào người khác. Nó tới từ kinh nghiệm bên trong nhất của con người bạn.

Khoảnh khắc bản thân bạn thấy tính tồn tại, rằng bạn thuộc vào toàn thể càn khôn, và toàn thể càn khôn thuộc vào bạn, nảy sinh sự huy hoàng vô cùng trong con người bạn - những đỉnh cao Himalaya của tâm thức, những chiều sâu Thái Bình dương của tâm thức. Điều đó mang tới cho bạn tiếng gầm của sư tử.

Bạn nhận ra lần đầu tiên bạn không là nô lệ.

Bạn nhận ra lần đầu tiên bạn không là sinh vật được tạo ra.

Bạn nhận ra lần đầu tiên rằng sự tồn tại là nhà của bạn, bạn không là người ngoài, và sự tồn tại đang nuôi dưỡng bạn mọi khoảnh khắc.

Phải có chủ định nào đó, định mệnh nào đó mà sự tồn tại đang tìm kiếm qua bạn để đạt tới, chiều cao nào đó của tâm thức, chiều cao nào đó của yêu, chiều cao nào đó của từ bi, hiểu biết, trí huệ, chứng ngộ. Sự tồn tại đang cố theo mọi cách tạo ra vị phật trong chính con người bên trong nhất của bạn. Khoảnh khắc bạn là vị phật, có chân giá trị mà không có bất kì tính cao siêu nào.

Có chân giá trị trong hoa hồng. Bạn có nghĩ nó có bất kì quyền lực nào lên bất kì người nào không? Nó tinh tế thế, mong manh thế, nhưng nó có chân giá trị mênh mông. Khi nó múa trong mặt trời, trong mưa, trong gió, nó biết sự tồn tại đã tạo ra trong nó một trong những điều đẹp nhất.

Chân giá trị nảy sinh từ thiền.

Bản ngã nảy sinh từ tâm trí.

Cho nên đừng lo nghĩ về nó.

Thiền sẽ chăm nom.

Bạn sẽ không trở thành người bản ngã, điều đó là không thể được.

Xem tiếp Chương 5 - Quay về Mục lục

..............................

0 Đánh giá

Ads Belove Post

Powered by RedCircle