Đạo Phật Của Tuổi Trẻ - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đạo Phật Của Tuổi Trẻ - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Sách Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đọc và download hàng trăm quyển sách của Thầy tại đây.

Đạo Phật Của Tuổi Trẻ

Mục Lục

Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Chương 1. Xây dựng lại cấu trúc gia đình

Chương 2. Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử

Chương 3. Sứ mạng phụ huynh


Trước đó cấu trúc gia đình của người Việt khá vững chãi nhưng sau đó đã từ từ bị lung lay và những chuyện như cha từ con, vợ bỏ chồng hay vợ chồng ly dị nhau bắt đầu xảy ra ở những gia đình người Việt. Ai mà không có những ước muốn giữ cho gia đình mình được nguyên vẹn và hạnh phúc? Thế mà mấy ai trong chúng ta làm được chuyện đó để giữ cho gia đình mình có được sự toàn vẹn, hòa thuận và thương yêu?


Phần giáo lý căn bản

Phần thực tập căn bản

Pháp thoại cho người trẻ

Tụng giới để được nhắc nhở về sự thực tập

Tư liệu mới

Lời cuối

Hết

Xem Tiếp Chương 2 – Quay Về Mục Lục


0 Đánh giá

Ads Belove Post