Dược Sơn Duy Nghiễm (Yakusan) - Thẳng Tới Điểm Chứng Ngộ – Osho

Dược Sơn Duy Nghiễm (Yakusan) - Thẳng Tới Điểm Chứng Ngộ – Osho

Price:

Read more

Thiền Osho by Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Dược Sơn Duy Nghiễm (Yakusan)

Thẳng Tới Điểm Chứng Ngộ – Osho

Bài Nói Về Thiền

Mục Lục

Nghe hoặc Tải MP3 'Dược Sơn Duy Nghiễm (Yakusan) - Thẳng Tới Điểm Chứng Ngộ' ê


Chương 1. Với Bất Kì Giá Nào Chứng Ngộ Đều Rẻ

Chương 2. Không Cách Nào So Tôi Với Bất Kì Ai

Chương 3. Tiếp Cận Chính Tới Thực Tại


Khi chân lí đem tới rắc rối, thì dối trá đem tới may mắn, bởi vì cả xã hội sống trên dối trá. Thượng đế của họ là dối trá, thiên đường của họ là dối trá, địa ngục của họ là dối trá, quỉ của họ là dối trá. Quan niệm về đạo đức của họ đầy những dối trá. Bị bao quanh bởi đại dương dối trá, nếu bạn khăng khăng vào điều đúng, hiển nhiên bạn sẽ lâm vào rắc rối. Nhưng đấy lại là niềm vui. Lâm vào rắc rối vì chân lí là một trong những phúc lành lớn lao nhất mà người ta có thể nghĩ tới.

Chương 4. Kinh Dài, Đêm Ngắn

Chương 5. Chân Lí Là Cái Đang Hoạt Động

Hết

Xem Tiếp Chương 2 – Quay Về Mục Lục

Đọc Miễn Phí Sách Osho - Download Sách Osho PDF

Nghe Miễn Phí Sách Nói Osho Hoặc Download ê

0 Đánh giá

Ads Belove Post