Nghệ Thuật Thiết Lập Truyền Thông – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Nghệ Thuật Thiết Lập Truyền Thông – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Price:

Read more

Nhất Hạnh Tăng Thân by Vô Ngã

Sách Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đọc và download hàng trăm quyển sách của Thầy tại đây.


Nghệ Thuật Thiết Lập Truyền Thông

Mục Lục
Nghe hoặc Tải MP3 'Nghệ Thuật Thiết Lập Truyền Thông' ê


Chương 1. Thức Ăn Thiết Yếu

Chương 2. Truyền Thông Với Chính Mình

Chương 3. Truyền Thông Với Người Khác

Chương 4. Sáu Câu Thần Chú Ái Ngữ

Chương 5. Truyền Thông Khi Gặp Khó Khăn


Chúng ta thường cho rằng truyền thông là những gì chúng ta viết hay nói. Tuy nhiên, dáng dấp của chúng ta, sắc diện của chúng ta, giọng nói, cử chỉ của chúng ta và ngay cả ý nghĩ của chúng ta, tất cả đều là những phương tiện truyền thông. Cũng như một cây cam cống hiến hoa, lá và trái cam tươi tốt, mỗi cá nhân trong cộng đồng cống hiến lời hay, cử chỉ đẹp. Một sự truyền thông không thể nào không có ảnh hưởng. Mỗi khi truyền thông là ta đóng góp hoặc yêu thương hòa hợp hoặc khổ đau đổ vỡ.

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Chương 6. Truyền Thông Tại Sở Làm

Chương 7. Truyền Thông Trong Cộng Đồng Thế Giới

Chương 8. Truyền Thông Là Tiếp Nối

Chương 9. Thực Tập

Hết
0 Đánh giá

Ads Belove Post