Thả Một Bè Lau – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Thả Một Bè Lau – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Price:

Read more

Nhất Hạnh Tăng Thân by Vô Ngã

Sách Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đọc và download hàng trăm quyển sách của Thầy tại đây.


Thả Một Bè Lau

Mục Lục
Nghe hoặc Tải MP3 'Thả Một Bà Lau' ê


Chương 0. Thay Lời Tựa

Chương 1. Hành Trang

Chương 2. Bèo Dạt Mây Trôi

Chương 3. Hạnh Phúc Chân Thật


Nếu có chánh niệm, đem những khổ đau, luân lạc và gian truân của mình ra đọc truyện Kiều chúng ta có cơ hội thấy được bản thân. Và như vậy đọc truyện Kiều cũng là tu. Tu tức là nhìn tất cả những gì đã và đang xảy ra trong đời mình bằng con mắt quán chiếu.

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Chương 4. Tan Sương Đầu Ngõ

Chương 5. Chánh Niệm Là Nẻo Thoát

Chương 6. Nguyễn Du Và Truyện Kiều

Hết

Xem Tiếp Chương 1 – Quay Về Mục Lục0 Đánh giá

Ads Belove Post