Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Sách Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đọc và download hàng trăm quyển sách của Thầy tại đây.


Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời

Mục Lục

Nghe hoặc Tải MP3 Tác Phẩm 'Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời' ê


Chương 1. Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời

Chương 2. Nói Chuyện Về Vấn Đề Đóng Góp

Chương 3. Đức Phật Của Thế Kỷ Chúng Ta

Chương 4. Để Thiết Lập Đối Thoại


Vì vậy cho nên đem đạo Phật đi vào cuộc đời có nghĩa là thể hiện những nguyên lý đạo Phật trong sự sống, thể hiện bằng những phương thức phù hợp với thực trạng của cuộc đời để biến cải cuộc đời theo chiều hướng thiện mỹ. Chừng nào sinh lực của đạo Phật được trông thấy dào dạt trong mọi hình thức của sự sống chừng đó ta mới có thể nói được rằng đạo Phật đang thật sự hiện hữu trong cuộc đời.

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Chương 5. Đi Tìm Prajnapti Cho Thời Đại

Chương 6. Chính Trị Và Tôn Giáo

Chương 7. Đạo Phật Con Đường Thực Nghiệm Tâm Linh

Chương 8. Người Trí Thức Và Đạo Phật

Hết
0 Đánh giá

Ads Belove Post