Chương 10. Chuyển Hóa Năng Lượng Ái Dục

Chương 10. Chuyển Hóa Năng Lượng Ái Dục

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Sách Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đọc và download hàng trăm quyển sách của Thầy tại đây.


Sám Pháp Địa Xúc

Phần 2. Hạnh Phúc Chân Thật

Nghe hoặc Tải MP3 Tác Phẩm 'Sám Pháp Địa Xúc' ê


Không Tìm Cách Sinh Sống Bằng Những Phương Tiện Có Hại Cho Lòng Từ Bi

Khải Bạch

Bạch đức Thế Tôn, con xin thực tập chánh mạng, nguyện không tìm cách sinh sống bằng những phương tiện có hại cho lòng từ bi. Thực tập giới thứ nhất trong năm giới, con nguyện không sinh sống bằng những nghề nghiệp bắt buộc phải sát hại các loài chúng sinh, tàn phá và nhiễm ô môi trường sinh sống của các loài ấy. Con nguyện không đầu tư vào những doanh nghiệp chỉ chuyên làm lợi cho một nhóm người nhưng lại tước đoạt cơ hội sinh sống của những nhóm người khác, những doanh nghiệp đang làm nhiễm ô môi trường. Con nguyện không gieo rắc mê tín, sử dụng bùa phép, xem tướng, bói quẻ, chủ trương đốt vàng mã và tiền giấy, không cúng giải trừ sao hạn, thực tập đồng bóng, trừ tà yếm quỷ, không biến sự thực tập hộ niệm thành nghề cúng cấp, đưa ra giá cả cho những đám tang hoặc những buổi cầu siêu. Con xin hứa với đức Thế Tôn là nếu con đang lỡ hoặc bị hoàn cảnh ép buộc làm những việc như thế thì con sẽ tìm cách thoát ra từ từ để tìm được một phương tiện sinh sống đúng theo tinh thần chánh mệnh. Con biết nếu con có được một nghề nghiệp trong đó con có thể hàng ngày nuôi dưỡng được đức từ bi và thực hiện được sự cứu khổ thì hạnh phúc con sẽ rất lớn. Làm giáo viên, làm y tá, làm bác sĩ, làm người bảo vệ sinh môi, làm nhà khoa học nghiên cứu, làm cán sự y tế và xã hội, làm nhà tâm lý trị liệu, con có cơ hội thực tập hiểu và thương để làm thỏa mãn nhu yếu độ đời giúp người của con. Con biết còn nhiều nghề nghiệp khác nữa cũng có thể giúp con đi trên con đường ấy. Con nguyện tập sống đơn giản để khỏi phải tiêu thụ nhiều, để khỏi phải để quá nhiều thì giờ vào việc mưu sống, để có thì giờ sống sâu sắc và thảnh thơi trong khi làm việc cũng như trong khi chăm sóc và phụng sự. Con nguyện sẽ không ham hố kiếm nhiều sở làm, làm việc phụ trội, lấy cớ là để có đồng ra đồng vào. Con nguyện không đi tìm hạnh phúc ở phía bận rộn và tiêu thụ, mà chỉ đi tìm hạnh phúc về phía thảnh thơi và thương yêu. Là người xuất gia con cũng nguyện không phải đánh mất con trong những công việc mà con tưởng là Phật sự, nhưng bản chất là sự tìm kiếm tiếng khen, địa vị và lợi lộc, dù đó là việc xây chùa, đúc tượng, tổ chức, lễ lược hay tổ chức khóa tu. Trong khi làm các công việc ấy, con hứa sẽ thực tập làm chung với tăng thân con trong tinh thần kiến hòa đồng giải và ý hòa đồng duyệt. Công việc xây dựng hay tổ chức là một cơ hội để chúng con có thể làm việc chung với nhau, tập buông bỏ lề thói chỉ muốn cho ý kiến của mình là hay và không thấy được giá trị của ý kiến người khác. Con nguyện sẽ lắng nghe ý kiến của mọi người trong tăng thân để đi đến một ý kiến tổng hợp, một tuệ giác cọng đồng làm nền tảng cho mọi quyết định. Làm như vậy, chúng con sẽ xây dựng thêm được tình huynh đệ, buông bỏ tự ái, ngã chấp và đi tới trên con đường chuyển hóa phiền não. Chúng con biết được làm trong tinh thần kiến hòa đồng giải và ý hòa đồng duyệt thì công việc mới được gọi là Phật sự, pháp sự hay tăng sự, sẽ có khả năng độ đời và giúp người. Là người xuất gia, con nguyện không đi lập am cốc hay chùa riêng để sống một mình một cõi, xa lìa tăng thân, sống như một con hổ lìa rừng. Con chỉ làm những công việc nào được tăng thân giao phó và sẽ nguyện làm chung với các bạn đồng tu trong bốn chúng. Bạch đức Thế Tôn, trong quá khứ con đã làm nhiều lầm lỡ, đã đánh mất con trong công việc, đã vô tình đi vào con đường tìm kiếm tiếng khen, quyền hành và lợi lộc mà con không biết, cứ tưởng đó là Phật sự. Nay được đức Thế Tôn khai thị, con xin thành tâm sám hối.

Địa Xúc

Con xin kính cẩn lạy xuống ba lạy trước đức Thế Tôn, bậc nhân sĩ cao tột có khả năng điều phục con người, bậc tỉnh thức toàn vẹn, bậc được tôn sùng và quý trọng nhất trên đời (C)

Không Tưới Tẩm Hạt Giống Dục Tình

Khải Bạch

Kính bạch đức Thế Tôn, trong quá khứ con đã không biết cách xử lý năng lượng tình dục của con, cho nên con đã tạo ra nhiều lầm lỡ. Con biết con người đã là một loài động vật, thì năng lượng tình dục có mặt trong con là một điều tự nhiên, nhưng tại vì trong quá khứ con chưa biết sống chưa biết thực tập nên con đã để cho hạt giống của tình dục được tưới tẩm quá nhiều, cho đến nỗi có lúc con đã lao đao và mất hết bình an vì sự phát hiện của năng lượng ấy. Con đã đọc những sách báo, xem những phim ảnh có nhiều hình ảnh khêu gợi và kích thích dục tình. Con biết trên thị trường, người ta làm giàu bằng cách bán dâm rất nhiều, không phải chỉ bằng thân xác mà còn bằng âm thanh, hình ảnh và dụng cụ. Hình ảnh khêu gợi dục tình đâu đâu cũng có mặt, trên sách báo, trên màn ảnh vô tuyến, nơi rạp chiếu bóng, nơi các hình quảng cáo, trong những cuốn băng và các đĩa hình và trong mạng lưới internet. Tuổi trẻ bây giờ đang là nạn nhân của thị trường ấy. Hạt giống tình dục được tưới tẩm hàng ngày, nhiều lần, và số lượng thanh niên thiếu nữ từ mười ba tuổi trở đi sa vào lưới cám dỗ của dục tình đã vượt quá mức báo động. Con biết đây là một thảm họa cho người trẻ tuổi, biết dục tình mà chưa biết thương yêu. Những thiếu niên thiếu nữ này khi lớn lên sẽ không có cơ hội thấy được thế nào là tình yêu đích thực. Sự thực tập thủ dâm đưa tới những kết quả tương tự, chỉ làm cạn khô nguồn suối thân tâm mà không cho con người cơ hội biết thế nào là thương yêu. Bạch đức Thế Tôn, con đã được dạy về sự thực thân tâm nhất như, và con biết rằng những gì xảy ra cho thân mình cũng là xảy ra cho tâm mình, cho nên con đã phát nguyện giữ gìn thân tâm con, không để cho những hạt giống dục tình được tưới tẩm và không để bị lôi kéo vào thói quen của sự thủ dâm. Con nguyện từ nay trở đi không đọc sách báo và xem phim ảnh kích động dâm tính, không nghe và không nói những câu chuyện về dâm dục, không sử dụng điện thoại và máy vi tính để tiếp xúc với những âm thanh và hình ảnh kích động dâm tính. Con cũng nguyện góp sức để vận động thắp sáng ý thức về những tai hại của sự kích động dâm tính, nguyện làm được tất cả những gì con có thể làm để tạo ra môi trường sinh sống lành mạnh cho các giới trong xã hội, nhất là cho các thế hệ trẻ. Con cầu xin đức Thế Tôn soi sáng thêm cho chúng con sự thực tập này.

Địa Xúc

Con xin kính lạy trước Tôn Giả Ưu Ba Ly, trước Tôn Giả Phú Lâu Na và trước Tôn Giả Kiều Đàm Di (C)

Chuyển Hóa Năng Lượng Ái Dục

Khải Bạch

Bạch đức Thế Tôn, từ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, chúng con đã vì vô minh che lấp tâm trí mà không thấy được rằng năng lượng ái dục nếu không được nhận diện và bảo hộ có thể gây ra tàn hại trong thân tâm, trong gia đình và xã hội chúng con. Vì vô minh, vì không biết phép thực tập bảo hộ thân tâm, vì không tạo được môi trường văn hóa và xã hội lành mạnh, chúng con đã phạm giới tà dâm, đã hiếp đáp, đã lạm dụng trẻ em và ngay con cháu của chúng con trong vấn đề tình dục, đã gây đổ vỡ và khổ đau kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng con hôm nay đã giác ngộ lỗi lầm, nguyền xin sám hối, nguyền học hỏi và thực tập những pháp môn mà đức Thế Tôn đã chỉ dạy để nhiếp phục thân tâm, làm cho hoàn cảnh trở nên lành mạnh, đưa năng lượng thân tâm đi về hướng mở mang trí tuệ và từ bi, sử dụng năng lượng ấy để làm việc độ sinh giúp đời.


Chúng con biết rằng nếu tâm bồ đề và chí nguyện độ sinh của chúng con lớn mạnh thì hầu hết năng lượng của chúng con sẽ được dồn về hướng ấy, và năng lượng tình dục của chúng con không còn đủ sức mạnh để gây tác hại trong chúng con và trong hoàn cảnh sinh hoạt của chúng con.

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Địa Xúc

Con xin thành tâm lạy xuống ba lạy trước đức Thế Tôn và trước các vị thánh tăng qua các triều đại (C)

Trạng Huống Đen Tối Gây Bởi Tà Dục

Khải Bạch

Bạch đức Thế Tôn, xin đức Thế Tôn và chư vị Bồ tát mở lòng thương xót và hộ niệm cho chúng con để chúng con có thể có đủ sức chuyển hóa được những trạng huống đen tối của xã hội hiện tại gây nên bởi năng lượng tà dục. Chúng con ý thức rằng nếu chúng con không thực tập chánh niệm vững vàng trong lĩnh vực tiếp thọ xúc thực, thì hạt giống dục tình trong chúng con sẽ bị tưới tẩm hàng ngày và mỗi khi hạt giống ấy được tưới tẩm và năng lượng tà dục phát khởi thì thân và tâm chúng con không còn được an ổn, và chúng con sẽ bị năng lượng ấy thúc đẩy đi tìm sự thỏa mãn tà dục. Tai họa SIDA đang làm tiêu hao hàng triệu sinh mạng mỗi năm, và bất cứ ai trong chúng con nếu không thực tập chánh niệm cũng có thể rơi vào hiểm họa ấy ngay trong chốc lát. Lưỡi hái của thần chết Sida làm rơi rụng hàng trăm ngàn sinh mạng con người trong từng giờ, còn khốc hại hơn những trái bom nguyên tử. Thế giới của chúng con đang bị ngọn lửa của tà dục làm cho bốc cháy, cúi xin đức Thế Tôn và đức Bồ Tát Quan Thế Âm xót thương rải xuống trên hành tinh chúng con những giọt nước thanh lương của tình thương lớn. Chúng con biết chỉ có tình thương và ý thức trách nhiệm mới cứu được cho thế giới chúng con.

Địa Xúc

Chúng con xin kính cẩn lạy xuống ba lạy trước đức Bồ Tát Quan Thế Âm, cầu xin năng lượng từ bi của Ngài chuyển hóa và tiêu trừ nghiệp chướng tà dục trong chúng con (C)

Xem Tiếp Chương 11 – Quay Về Mục Lục
0 Đánh giá

Ads Belove Post