Sám Pháp Địa Xúc – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Sám Pháp Địa Xúc – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Price:

Read more
Nghe hoặc Tải MP3 Tác Phẩm 'Sám Pháp Địa Xúc' ê


Chương 1. Tiếp Xúc Với Bụt Thích Ca

Chương 2. Hạnh Phúc Chân Thật

Chương 3. Tịnh Độ Đang Có Mặt

Chương 4. Vọng Tưởng Là Nền Tảng Khổ Đau

Chương 5. Đi Trên Hành Tinh Này Như Một Con Người Tự Do

Chương 6. Im Lặng Hùng Tráng

Chương 7. Lắng Nghe Với Trái Tim Từ Bi


Con thấy được Thế Tôn trong giây phút hiện tại qua bốn chúng của tăng đoàn. Con thấy được Thế Tôn qua những pháp môn hành trì thông minh đang mang tới sự chuyển hóa. Con nhận diện được đức Thế Tôn nơi năng lượng trí tuệ và từ bi, không những nơi con người mà còn nơi văn học, thi ca, kiến trúc, âm nhạc và những biểu hiện văn hóa và nghệ thuật khác nữa. Con nhận diện được Thế Tôn trong con, trong những hạt giống tuệ giác và tình thương, trong những lúc con hành xử theo tuệ giác và từ bi ấy.

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Chương 8. Ăn Cơm Trong Bản Môn

Chương 9. Nấu Ăn Trong Chánh Niệm

Chương 10. Chuyển Hóa Năng Lượng Ái Dục

Chương 11. Đời Sống Phạm Hạnh

Chương 12. Quy Y Tam Bảo Trong Từng Giây Phút

Chương 13. Cùng Tăng Thân Xin Nguyện Ở Lại

Chương 14. Cưỡi Sóng Sinh Tử

Hết
0 Đánh giá

Ads Belove Post