Hiệu Lực Cầu Nguyện – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Hiệu Lực Cầu Nguyện – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Price:

Read more
Nghe hoặc Tải MP3 Tác Phẩm 'Hiệu Lực Cầu Nguyện' ê


Chương 1. Đối Tượng Siêu Hình

Những Nghi Vấn Khi Cầu Nguyện

Ông Chỉ Nói Có Chừng Đó!

Tự Lực Và Tha Lực Trong Cầu Nguyện

Ta Nên Tự Hỏi Tụng Kinh Để Làm Gì?

Cầu Nguyện Cho Mình

Cầu Nguyện Cho Người

Thiết Lập Sự Giao Cảm

Năng Lượng Tu Tập

Nghiệp Báo Và Sự Cầu Nguyện

Ba Điều Cầu Nguyện Thông Thường

Chúng Ta Phải Biết Rằng Cái Bệnh Và Cái Chết Là Một Phần Của Sự Sống

Điều Cầu Nguyện Của Người Tu


Cầu nguyện là một đề tài rất lớn và rất hay. Chúng ta tạm chấm dứt những bài giảng về Cầu nguyện bằng cách nhắc mọi người rằng thế giới đang đi vào một kỷ nguyên Y khoa mới, mà chúng ta có thể gọi là Y khoa Nhất tâm, trong đó Tâm thức Cộng đồng đóng một vai trò chữa trị hay hoại diệt rất lớn.
Chương 2. Cầu Đối Tượng Hiện Hữu

Cầu Nguyện Trong Đạo Ki-Tô

Chương 3. Vai Trò Của Cầu Nguyện Trong Y Khoa

Tiến Trình Của Y Khoa

Y Khoa Cơ Giới

Y Khoa Thân Tâm

Y Khoa Cộng Nghiệp

Chương 4. Thiền Và Trị Liệu

Vài Hiểu Biết Căn Bản Về Thiền Và Trị Liệu - Niệm

Niệm, Định Và Tuệ - Những Năng Lượng Chế Tác Ra Do Sự Thực Tập Thiền

Kết Sử

Mạn

Tàng Thức

Sự Lưu Thông Của Tâm Hành

Mũi Tên Thứ Hai

Tai Họa Của Dục

Vài Bài Tập Có Công Năng Nuôi Dưỡng Và Trị Liệu

Bài Tập Thứ Nhất: An Tịnh Tâm Hành

Bài Tập Thứ Hai: An Tịnh Thân Hành

Bài Tập Thứ Ba: Nuôi Dưỡng

Bài Tập Thứ Tư: Trị Liệu

Chương 5. Lời Kết

Hết
0 Đánh giá

Ads Belove Post