Osho - Chiều Bên Kia Cái Biết

Osho - Chiều Bên Kia Cái Biết

Price:

Read more

Thiền Osho by Hành Trình Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Chiều Bên Kia Cái Biết – Osho

Chuyện Thiền

Mục Lục


Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Chúng ta nói rằng tôn giáo là cổ kính và vĩnh hằng bởi vì chân lí là vĩnh viễn. Nhưng tôn giáo cũng mới, bởi vì bất kì khi nào chân lí được nhận ra, kinh nghiệm đó là mới, tươi tắn, trong trắng. Nếu một người tin rằng tôn giáo là cũ hay nếu người đó tin rằng tôn giáo là mới, thì người đó sẽ không bị bất nhất với chân lí. Nếu người đó nói rằng chân lí là vĩnh hằng và kiên định rằng nó không thể mới, bạn sẽ không thấy người đó là bất nhất. Người khác, mặt khác, có thể gìn giữ rằng chân lí bao giờ cũng mới.

OSHO


Chương 1. Không có điều gì khác để nói ngoại trừ điều này

Chương 2. Tại sao tôi đã tới?

Chương 3. Con đường nhiều, khách lữ hành ít

Chương 4. Đây là thời khủng hoảng

Chương 5. Sinh thành của con người mới

Chương 6. Cuộc sống đầy những bí ẩn

Hết

Xem Tiếp Chương 2 - Quay Về Mục LụcAds Belove Post