Cuộc Sống - Tình Yêu - Tiếng Cười - Osho

Cuộc Sống - Tình Yêu - Tiếng Cười - Osho

Price:

Read more

Thiền Osho by Hành Trình Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Cuộc Sống, Tình Yêu, Tiếng Cười – Osho

Mở hội sự tồn tại của bạn

Mục LụcPlaylist Gia Đình Chánh Niệm


Nghiêm chỉnh là một loại bệnh tật: nó là ung thư của linh hồn... Chỉ qua yêu và tiếng cười và vui vẻ vô cùng trong cuộc sống mà bạn bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của cái gì đó ở cõi bên kia. Khi cuộc sống trở thành cuộc phiêu lưu, điệu vũ của cực lạc, chỉ thế thì bạn mới đi ra ngoài những giới hạn của thân thể và tâm trí và soải cánh bay cao vào vô tận.

Nếu bạn có thể yêu, và nếu bạn có thể cười, một cách toàn bộ, toàn tâm, cuộc sống của bạn sẽ trở thành phúc lạc thế và phúc lành thế, không chỉ cho bản thân bạn mà còn cho mọi người khác. Bạn sẽ là phúc lành cho thế giới.

OSHO


Cuộc Sống

Chương 1. Vô thuỷ, vô chung

Chương 2. Vấn đề sống và chết

Chương 3. Bỏ quá khứ từng khoảnh khắc

Chương 4. Tỉnh rượu đi!

Tình Yêu

Chương 5. Phép màu của yêu

Chương 6. Để yêu là lời nguyện của bạn

Chương 7. Ba câu hỏi

Tiếng Cười

Chương 8. Cuộc sống là không nghiêm chỉnh

Chương 9. Đừng làm trò đùa ác

Chương 10. Lại trở thành đứa trẻ

Chương 11. Khả năng khôi hài bên ngoài tâm trí

Chương 12. Học cười chính mình

Hết

Xem Tiếp Chương 2 – Quay Về Mục LụcAds Belove Post