Osho - Thuyền Rỗng

Osho - Thuyền Rỗng

Price:

Read more

Thiền Osho by Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Thuyền Rỗng – Osho

Mục LụcNghe hoặc Tải MP3 'Thuyền Rỗng' ê


Chương 1. Chiếc Bánh Cháy

Chương 2. Con Người Của Đạo

Chương 3. Cú Và Uyên Sồ

Chương 4. Xin Lỗi

Chương 5. Ba Vào Buổi Sáng

Chương 6. Nhu Cầu Đoạt Giải


Khi bạn yêu ai đó, bạn đơn giản quên mất rằng bạn còn có giận dữ, bạn còn có căm ghét, bạn có ghen tuông. Bạn đơn giản loại bỏ chúng dường như là chúng chưa bao giờ tồn tại cả. Nhưng làm sao bạn có thể loại bỏ được chúng? Bạn chỉ có thể đơn giản che giấu chúng trong vô thức. Ngay trên bề mặt bạn có thể trở thành việc yêu, nhưng sâu bên trong thì hỗn loạn đang ẩn nấp. Chẳng chóng thì chầy bạn sẽ chán ngấy, người được yêu sẽ trở thành quen thuộc.

Chương 7. Ba Người Bạn

Chương 8. Cái Vô Dụng

Chương 9. Phương Tiện Và Mục Đích

Chương 10. Cái Toàn Thể

Chương 11. Đám Tang Của Trang Tử

Thơ Trang Tử: Thuyền Rỗng

Hết


Đọc Miễn Phí Sách Osho - Download Sách Osho PDF

Nghe Miễn Phí Sách Nói Osho Hoặc Download ê

Ads Belove Post