Chương 5. Hiểu cảm xúc

Chương 5. Hiểu cảm xúc

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Con Đường Của Thiền - Osho

Chương 5. Hiểu cảm xúc


Các bạn yêu mến của tôi,

Tôi đã nói về hai pha có liên quan tới cuộc hành trình tâm linh: làm thuần khiết thân thể và làm thuần khiết ý nghĩ. Cảm xúc là ở mức sâu hơn so với thân thể và ý nghĩ. Sự thuần khiết của cảm xúc là phẩm chất quan trọng nhất. Trên cuộc hành trình tâm linh và trong thiền, sự thuần khiết của cảm xúc là hữu dụng hơn sự thuần khiết của thân thể và của ý nghĩ. Điều này là vậy vì con người không sống tương ứng nhiều thế với ý nghĩ, con người sống tương ứng nhiều hơn với cảm xúc của mình. Người ta nói rằng con người là con vật có lí trí, nhưng điều này là không đúng. Bạn không làm rất nhiều thứ trong đời bạn như kết quả của suy nghĩ, phần lớn điều bạn làm bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của bạn. Hận của bạn, giận của bạn, yêu của bạn - mọi điều này có liên quan với cảm xúc của bạn, không với ý nghĩ của bạn.

Phần lớn các hoạt động trong cuộc sống đều bắt nguồn từ thế giới cảm xúc, không từ thế giới của ý nghĩ. Bạn cũng phải đã để ý rằng bạn nghĩ điều này, và khi thời gian tới bạn làm cái gì đó khác. Lí do cho điều này là ở chỗ có khác biệt nền tảng giữa cảm xúc và suy nghĩ. Bạn có thể quyết định rằng bạn sẽ không trở nên giận; bạn có thể nghĩ rằng giận là xấu nhưng khi giận bắt giữ bạn, suy nghĩ bị gạt sang một bên và bạn trở nên giận.

Chừng nào biến đổi trong thế giới của cảm xúc không xảy ra, chỉ một mình suy nghĩ và suy tư không thể mang tới cách mạng trong cuộc sống. Đó là lí do tại sao trên cuộc hành trình tâm linh, điểm căn bản nhất là cảm xúc. Cho nên sáng nay chúng ta sẽ thảo luận cách mang tới việc làm thuần khiết cảm xúc.

Trong nhiều chiều mà cảm xúc bao quát tôi muốn nhấn mạnh bốn chiều. Tôi sẽ nói về bốn khía cạnh qua đó cảm xúc có thể trở nên thuần khiết. Đây cũng là bốn khía cạnh mà có thể lật ngược lại và trở thành bụng mẹ cho những cảm giác không thuần khiết. Khía cạnh đầu tiên của những khía cạnh này là thân thiện, khía cạnh thứ hai là từ bi, khía cạnh thứ ba là vui mừng và khía cạnh thứ tư là biết ơn. Nếu như bạn có bao hàm bốn cảm xúc này trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ đạt tới sự thuần khiết của cảm xúc.

Bốn khía cạnh này, từng khía cạnh đều có cái đối lập của chúng. Cái đối lập của thân thiện là hận và thù, cái đối lập của từ bi là ác, bạo hành và tàn nhẫn, cái đối lập của vui mừng là buồn, khổ, phiền não và lo nghĩ, cái đối lập của biết ơn là vô ơn. Ai đó có cuộc sống và cảm xúc ở trong bốn khía cạnh đối lập này là ở trong trạng thái của cảm xúc không thuần khiết, và ai đó được bắt rễ trong bốn khía cạnh đầu là được bắt rễ trong cảm xúc thuần khiết.

Bạn nên tìm ra các cảm xúc của bạn ảnh hưởng tới cái gì, cảm xúc của bạn gây ra cái gì. Có đúng là thay vì thân thiện, thù và hận là nổi bật hơn trong cuộc sống của bạn? Có đúng là thay vì thân thiện bạn dễ dàng bị lay động bởi thù hằn, bởi thù địch? Và bạn dễ bị ấn tượng bởi nó hơn? Bạn có dễ dàng bị lẩy cò bởi nó không? Bạn có được nhiều năng lượng hơn từ nó không? Như tôi đã nói trước đây giận có năng lượng, nhưng thân thiện cũng có năng lượng. Ai đó người chỉ biết cách sinh ra năng lượng giận sẽ bỏ lỡ chiều hướng chính trong đời người đó. Ai đó đã không học cách đánh thức năng lượng thân thiện là ai đó chỉ mạnh mẽ trong những tình huống thù địch và trở thành yếu trong tình huống thân thiện.

Bạn có thể không nhận biết rằng mọi quốc gia trên thế giới trở nên yếu hơn trong thời gian hoà bình, và trong thời gian chiến tranh họ trở nên mạnh hơn. Tại sao? - vì họ không biết cách tạo ra năng lượng thân thiện. Im lặng không phải là sức mạnh cho bạn, nó là sự yếu. Đây là lí do tại sao Ấn Độ, một quốc gia đã nói nhiều thế về an bình và yêu, trở thành không có sức mạnh thế - vì bình thường cách duy nhất để cảm thấy mạnh là việc có tính thù địch.

Hitler đã viết trong tự tiểu sử của ông ta: Nếu bạn muốn làm cho quốc gia mạnh thế thì giả vờ rằng bạn có kẻ thù hay tạo ra kẻ thù thực. Nói với quốc gia rằng có kẻ thù ở mọi nơi, cho dù là không có. Khi mọi người tin rằng họ bị bao vây bởi kẻ thù, điều đó sẽ sinh ra nhiều sức mạnh và năng lượng.

Đây là lí do tại sao Hitler đã giả vờ rằng người Do Thái là kẻ thù - điều đó là không đúng - và trong mười năm ông ta đã thuyết giảng và giải thích cho cả nước rằng, "Người Do Thái là kẻ thù của chúng ta và chúng ta sẽ phải bảo vệ bản thân chúng ta với họ." Nhiều năng lượng đã được sinh ra. Mọi sức mạnh của Đức đều bắt nguồn từ sự thù địch, mọi sức mạnh của Nhật Bản đều bắt nguồn từ sự thù địch. Ngày nay, sức mạnh của Mĩ và Nga cũng tới từ sự thù địch.

Mãi cho tới giờ lịch sử nhân loại chỉ ra rằng chúng ta chỉ biết cách sinh ra năng lượng của thù hận; chúng ta không biết về năng lượng thân thiện. Mahavira, Phật và Christ đã đặt nền nóng cho năng lượng thân thiện. Họ đã nói rằng bất bạo hành là sức mạnh. Christ đã nói "Yêu là sức mạnh"; Phật đã nói "Từ bi là sức mạnh." Bạn nghe điều đó, nhưng bạn không hiểu.

Cho nên tôi nói với bạn, nghĩ về cuộc sống của bạn đi. Khi nào bạn cảm thấy mạnh? - có phải đó là khi bạn cảm thấy hận thù hướng tới ai đó hay đó là khi bạn đang cảm thấy an bình và đầy tình yêu hướng tới ai đó? Và bạn sẽ thấy rằng bạn cảm thấy mạnh trong các hoàn cảnh thù địch; và khi bạn ở trong trạng thái nhận biết và im lặng bạn trở thành không mạnh và yếu. Điều này có nghĩa rằng bạn đang bị cai trị bởi cảm xúc không thuần khiết. Và cảm xúc không thuần khiết càng mạnh, bạn càng ít khả năng đi vào bên trong bản thân bạn.

Cái gì có đó ngăn cản bạn khỏi đi vào bên trong bản thân bạn? Cố hiểu điểm rất quan trọng này. Sự thù địch của bạn bao giờ cũng hội tụ vào bên ngoài; điều này có nghĩa rằng sự thù địch xảy ra hướng tới ai đó ở bên ngoài bạn. Nếu không có người nào ở bên ngoài thù địch có thể không nảy sinh trong bạn.

Nhưng tôi bảo bạn rằng yêu không được hội tụ ra bên ngoài: cho dù không có người nào ở bên ngoài yêu vẫn có thể xảy ra bên trong bạn. Yêu là bên trong, thân thiện là bên trong. Thù địch cần người khác, nó có quan hệ với người khác. Hận thù được lẩy cò bởi bên ngoài, yêu trào lên từ bên trong. Dòng suối yêu chảy từ bên trong, phản ứng của hận thù bị khơi ra từ bên ngoài. Cảm xúc không thuần khiết được tạo ra từ bên ngoài, cảm xúc thuần khiết chảy từ bên trong.

Cố hiểu khác biệt này giữa cảm xúc không thuần khiết và cảm xúc thuần khiết. Cảm xúc được lẩy cò bởi bên ngoài là không thuần khiết; cho nên yêu của bạn, đam mê mà bạn gọi là yêu, là không thuần khiết vì nó được lẩy cò bởi bên ngoài. Chỉ yêu chảy từ bên trong, cái không bị lẩy cò bởi bên ngoài, là thuần khiết. Đó là lí do tại sao ở phương Đông chúng ta nói có khác biệt giữa yêu và từ bi: chúng ta tách rời đam mê khỏi yêu.

Đam mê được lẩy cò bởi bên ngoài. Phật hay Mahavira không có đam mê trong tim họ, họ có yêu.

Jesus đi qua một thị trấn. Lúc đó là buổi trưa và ông ấy đã rất mệt. Mặt trời rất nóng cho nên ông ấy đã dừng lại để nghỉ trong vườn dưới một cây. Nhà và vườn này thuộc về một gái mãi dâm. Cô ấy thấy Jesus nghỉ dưới cây trong vườn của mình. Không ai giống điều này đã bao giờ dừng lại để nghỉ trong vườn của cô ấy; cô ấy chưa bao giờ thấy bất kì người nào giống thế này trước đây. Cô ấy đã thấy nhiều người đẹp, cô ấy đã thấy nhiều người mạnh mẽ, nhưng cái đẹp này là khác, tính toàn thể này là cái gì đó không của thế giới này. Cô ấy bị hút mạnh bởi sự hấp dẫn lên cô ấy từ ông ấy tới mức trước khi cô ấy nhận ra nó cô ấy đã đi tới cây này.

Khi cô ấy đi tới gần Jesus và bắt đầu nhìn vào ông ấy, mắt ông ấy mở ra và ông ấy đứng dậy để ra đi. Ông ấy cám ơn cô ấy nó, "Cám ơn cô vì bóng râm mà cây của cô đã cho tôi. Giờ tôi phải đi, tôi còn chặng đường dài phải đi."

Nhưng cô gái mãi dâm nói, "Nếu ông không vào trong nhà tôi một chốc, tôi sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Xin ở lại một chốc. Đây là lần đầu tiên tôi mời ai đó vào nhà tôi. Mọi người tới cửa nhà tôi và tôi đuổi họ đi. Đây là lần đầu tiên trong đời mà tôi mời ai đó vào."

Jesus nói, "Một khi cô đã mời tôi vào trong tim cô, tôi đã trở thành khách của cô. Nhưng tôi có chặng đường dài phải đi cho nên xin cô cho phép tôi ra đi. Tôi đã nhận sự hiếu khách của cô."

Nhưng cô gái mãi dâm nói, "Điều này làm tổn thương tôi. Ông thậm chí không bày tỏ đủ tình yêu để vào nhà tôi sao?"

Jesus bảo cô ấy, "Xin nhớ cho, tôi là người duy nhất có thể yêu cô. Mọi đàn ông khác tới cửa nhà cô không yêu cô. Tôi là người duy nhất có thể yêu cô. Người khác tới cửa nhà cô không yêu cô vì họ không có yêu. Họ đã tới vì cô. Với tôi, yêu của tôi là bên trong tôi."

Yêu giống như ánh sáng của chiếc đèn: nếu không ai có ở đây ánh sáng sẽ vẫn tiếp tục rơi vào trong trống rỗng, và nếu ai đó mà đi qua nó sẽ rơi lên họ. Nhưng đam mê và ham muốn không giống ánh sáng: khi chúng được lẩy cò bởi ai đó, những năng lượng này chuyển tới chúng. Đó là lí do tại sao đam mê là căng thẳng. Yêu không phải là căng thẳng. Không có căng thẳng trong yêu, yêu là trạng thái bình thản tuyệt đối.

Cảm xúc không thuần khiết là những cảm xúc bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Gió từ bên ngoài làm dâng lên cảm xúc không thuần khiết bên trong bạn. Và cảm xúc thuần khiết là những cảm xúc tới từ bên trong bạn; gió từ bên ngoài không ảnh hưởng tới chúng. Chúng ta không nghĩ về Mahavira hay Phật theo cách này, rằng họ đã yêu - nhưng tôi bảo bạn rằng họ là những người duy nhất đã yêu. Nhưng có khác biệt giữa yêu của họ và của bạn. Yêu của bạn là trong quan hệ với ai đó; yêu của họ không phải là quan hệ, nó là trạng thái của con người. Nó không phải là quan hệ - yêu của họ không trong quan hệ với ai đó khác, nó là trạng thái con người của họ. Họ bị buộc phải yêu vì họ không có chọn lựa khác.

Tương truyền về Mahavira là mọi người xúc phạm ông ấy, họ ném đá vào ông ấy, họ cấu móng tay vào tai ông ấy và ông ấy đã tha thứ cho mọi điều. Tôi nói rằng điều này là không đúng: Mahavira đã không tha thứ cho bất kì người nào vì duy nhất những người nổi giận có thể tha thứ. Còn Mahavira đã không có thương hại họ vì duy nhất những người ác có thể có thương hại. Và Mahavira đã không nghĩ rằng ông ấy phải không nên hành xử xấu với những người này vì chỉ những người hành xử xấu mới nghĩ như điều đó.

Vậy Mahavira đã làm gì? Mahavira bất lực, ông ấy chẳng có gì để cho ngoại trừ yêu. Không thành vấn đề cái gì đã được làm cho ông ấy, câu trả lời duy nhất của ông ấy sẽ là yêu. Nếu bạn ném đá vào cây đầy quả bạn sẽ chỉ nhận được quả như câu trả lời, không có cách khác. Cây không làm bất kì cái gì, đây là sự bất lực của nó. Và nếu bạn vục bất kì loại thùng nào vào trong sông đầy nước, dù thùng là bẩn hay sạch, làm bằng vàng hay bằng sắt, sông không có chọn lựa nào ngoài việc cho bạn nước. Không có gì lớn lao về sông, nó là bất lực để làm điều khác. Cho nên khi yêu là trạng thái của con người, nó là một loại vô chọn lựa - người ta phải cho, không có cách khác.

Cho nên cảm xúc tới từ bên trong, cái không kéo bạn từ bên ngoài, cái không thể bị kéo từ bên ngoài, là cảm xúc thuần khiết. Và sóng của xúc cảm mà bão bên ngoài tạo ra bên trong bạn là cảm xúc không thuần khiết. Cảm xúc được tạo ra bởi bên ngoài sẽ gây ra bất ổn và lo nghĩ bên trong bạn, và những cảm xúc nảy sinh từ bên trong bạn sẽ rót đầy bạn bằng phúc lạc.

Cho nên nhớ điều đầu tiên này về cảm xúc thuần khiết và không thuần khiết: cảm xúc thuần khiết là trạng thái của con người, cảm xúc không thuần khiết là việc bóp méo con người, không phải là trạng thái. Cảm xúc không thuần khiết là kết quả của ảnh hưởng bên ngoài lên con người, cảm xúc thuần khiết là việc mở rộng bên trong của con người. Cho nên nghĩ về điều này đi: cảm xúc làm bạn xúc động tới từ bên trong bạn, hay người khác tạo ra chúng trong bạn?

Tôi đang bước đi trên phố và bạn xúc phạm tôi: nếu tôi nổi giận đây là cảm xúc không thuần khiết vì bạn đã tạo ra nó trong tôi. Tôi đang bước đi trên phố: bạn bày tỏ kính trọng tôi và tôi hài lòng - đây là cảm xúc không thuần khiết vì bạn đã tạo ra nó trong tôi. Nhưng nếu trạng thái bên trong của tôi vẫn như vậy như nó đã vậy trước việc xúc phạm hay ca ngợi, dù bạn chửi rủa tôi hay bạn ca ngợi tôi, đây là cảm xúc thuần khiết vì bạn đã không tạo ra nó trong tôi, nó là của riêng tôi. Cái là của riêng tôi là thuần khiết. Cái là của riêng tôi là thuần khiết và cái tới từ bên ngoài là không thuần khiết. Cái tới từ bên ngoài là phản ứng, tiếng vọng.

Gần đây tôi đi tới một chỗ nơi bạn có thể nghe thấy tiếng vọng. Nếu bạn tạo ra một âm thanh ở đó, núi nhắc lại nó. Tôi đã nói rằng phần lớn mọi người chỉ vọng lại: nếu bạn nói cái gì đó họ sẽ nhắc lại nó. Họ không có bất kì cái gì của riêng họ để nói, họ giống như phòng vọng lại. Nếu bạn la hét họ la hét lại - đấy không phải là tiếng của họ, bạn đã tạo ra nó. Và điều bạn đã cho không phải là của bạn, ai đó khác đã tạo ra nó trong bạn. Các bạn toàn là những phòng vọng lại: bạn không có bất kì âm thanh nào của riêng bạn, bất kì sự sống nào của riêng bạn. Bạn không có bất kì cảm giác nào của riêng bạn. Mọi cảm xúc của bạn là không thuần khiết vì chúng thuộc vào người khác, chúng được vay mượn.

Cho nên nhớ chìa khoá đầu tiên này: cảm xúc phải là của riêng bạn. Nó phải không là phản ứng, nó phải là trạng thái của con người bạn.

Tôi đã chia trạng thái con người này thành bốn phần. Phần thứ nhất là thân thiện. Thân thiện là phẩm chất phải được phát triển. Thân thiện phải được phát triển bởi vì có nguồn thân thiện bên trong bạn, nhưng cuộc sống cho rất ít cơ hội để nó phát triển. Nó vẫn còn không được phát triển, nó vẫn còn giống như hạt mầm trong đất của con người bạn - nó không thể mọc ra.

Hạt mầm của thù hằn là rất được phát triển. Tại sao? Có lí do tự nhiên cho điều này... vì điều đó cũng được cần tới. Nó có thể được cần tới, nhưng điều đó không được ngụ ý là việc đồng hành cả đời. Có những lúc mà nó được cần tới và cũng có những lúc mà việc buông bỏ nó được cần tới.

Khi đứa trẻ được sinh ra, trải nghiệm đầu tiên của nó không phải là trải nghiệm về yêu. Điều đứa trẻ trải nghiệm khi nó được sinh ra là sợ. Điều này là tự nhiên. Đứa trẻ nhỏ rất thoải mái trong bụng mẹ nó nơi nó không có vấn đề gì, không lo nghĩ về kiếm sống, ăn - không lo nghĩ. Nó đã nghỉ ngơi trong giấc ngủ rất phúc lạc. Khi nó ra khỏi bụng mẹ, đứa trẻ nhỏ yếu theo đủ mọi cách, trải nghiệm đầu tiên của nó là sợ. Và nếu nó bị choáng vì sợ nó sẽ không cảm thấy yêu hướng tới người đầu tiên nó nhìn thấy, nó sẽ sợ người đó. Và nếu nó sợ ai đó nó sẽ bắt đầu ghét họ.

Lấy điều này như một nguyên tắc cơ bản: sợ không bao giờ tạo ra yêu. Nếu ai đó nói rằng không thể có yêu mà không có sợ, phát biểu đó là hoàn toàn sai. Nếu có sợ, không có khả năng của yêu. Không bao giờ có thể có yêu cùng sợ. Ngay cả nếu yêu được bày tỏ bên ngoài, không có yêu bên trong.

Phần lớn yêu mà chúng ta thấy trong thế giới này đều dựa trên sợ. Và yêu dựa trên sợ là giả. Đó là lí do tại sao trên bề mặt có yêu nhưng hận thù cứ thoát ra từ bên trong. Bạn cũng ghét người bạn yêu. Yêu là trên bề mặt và hận thù ở bên dưới vì bạn sợ mọi người. Nhớ điều này: người hăm doạ người khác đang bỏ lỡ cơ hội để nhận yêu. Nếu bố doạ con trai, ông ta sẽ không có khả năng có được yêu của con mình. Nếu chồng hăm doạ vợ, anh ta sẽ không có khả năng có được yêu của cô ấy. Anh ta sẽ có việc giả vờ yêu nhưng anh ta không có được yêu vì yêu chỉ trưởng thành trong không sợ, nó không trưởng thành trong sợ.

Ngay khi đứa trẻ được sinh ra nó trải nghiệm sợ - và đó là chỗ nguồn của hận thù được kích hoạt. Nguồn năng lượng của yêu không được kích hoạt. Phần lớn mọi người chết đi mà nguồn này không bao giờ trở nên được kích hoạt vì cuộc sống không cho nó cơ hội. Bạn nghĩ bạn yêu ai đó: điều đó không phải là yêu, nó chỉ là thèm khát. Ngay cả điều đó chỉ là thèm khát, ngay cả điều đó không là yêu. Yêu có thể trưởng thành chỉ qua thiền.

Đây là lí do tại sao nguồn của yêu và thân thiện bên trong bạn phải được phát triển. Nó phải được phát triển mặc cho mọi bản năng nguyên thuỷ, điều không cho nó cơ hội phát triển. Cuộc sống mà bạn đang dẫn đi không cho phép nó trưởng thành, chỉ hận thù được phát triển. Và điều bạn gọi là thân thiết chỉ là đạo đức giả và lễ phép. Thân thiện của bạn chỉ là việc thu xếp để thoát khỏi hận thù, để tránh né nó - nhưng nó không phải là thân thiện.

Thân thiện là điều khác hoàn toàn. Làm sao bạn có thể phát triển nguồn đó? Làm sao các cảm giác thân thiết có thể bắt đầu xảy ra bên trong bạn? Bạn phải thường xuyên tạo ra chỗ của thân thiện xung quanh bản thân bạn. Thông điệp về thân thiện phải được truyền cho mọi người quanh bạn. Sóng thân thiện phải được gửi đi. Và bên trong bản thân bạn, bạn phải cho nó năng lượng, bạn phải kích hoạt không gian thân thiện đó.

Khi bạn đang ngồi trên bờ sông, trao yêu cho sông đi. Tôi đang nói về sông vì trao yêu cho người có thể hơi chút khó khăn. Trao yêu cho cây đi - tôi đang nói về cây vì có thể khó trao yêu cho người. Trước hết, gửi yêu tới tự nhiên. Luân xa anahat, trung tâm tim có thể chảy dễ dàng hơn hướng tới tự nhiên vì tự nhiên không làm tổn thương bạn.

Vào thời cổ đại mọi người thật đáng ngạc nhiên: họ sẽ gửi thông điệp yêu tới toàn thế giới! Khi mặt trời mọc buổi sáng họ sẽ đón chào nó với tay chắp lại khi nói, "Vinh quang cho ngài! Trong từ bi vô hạn của ngài, ngài cho chúng tôi ánh sáng và sự rạng ngời." Và việc tôn thờ này đã không phải là ngoại giáo, nó không từ dốt nát; nó có nghĩa, nó có nghĩa lớn. Nuôi dưỡng việc ghét mọi người chắc là không thể được với ai đó đã được rót đầy yêu với mặt trời, người chỉ bằng việc gọi sông là mẹ là trở nên được rót đầy với yêu, người gọi đất là mẹ và bằng việc nhớ điều này là được rót đầy với yêu. Điều đó là không thể được.

Đây là những người đáng ngạc nhiên, người đã cho các thông điệp về yêu cho mọi thứ của tự nhiên. Họ vun trồng lời cầu nguyện, yêu và và sùng kính ở mọi nơi. Điều này là được cần. Nếu bạn muốn hạt mầm của yêu bên trong bạn đâm chồi, chính điều đầu tiên là gửi thông điệp yêu tới tự nhiên. Nhưng các bạn là những người kì lạ thế: trăng sẽ ở trên trời cả đêm và bạn sẽ ngồi và chơi bài, và bạn sẽ tính toán bạn đã được hay mất bao nhiêu. Trăng sẽ ở trên kia và cơ hội đẹp cho yêu sẽ bị mất chẳng vì cái gì. Trăng đáng ra đã có thể đã thức tỉnh trung tâm của yêu bên trong bạn. Nếu bạn có thể ngồi cùng trăng trong vài khoảnh khắc say mê và truyền thông điệp của yêu, những tia sáng của nó có thể làm chuyển động cái gì đó bên trong bạn, cái gì đó bản chất, và bạn chắc sẽ được rót đầy với yêu.

Có những cơ hội ở mọi nơi... có những cơ hội ở mọi nơi. Sự tồn tại là đầy những điều đáng ngạc nhiên - trao yêu cho chúng đi. Bất kì khi nào bạn có được bất kì cơ hội nào để yêu, đừng để nó trôi qua, dùng nó đi. Chẳng hạn, bạn đang bước đi dọc theo đường và có hòn đá trên đường - chuyển nó sang bên đi. Đây là cơ hội tới hoàn toàn không mất phí, và nó sẽ biến đổi toàn thể cuộc sống của bạn. Công việc này là rất rẻ! Cái gì có thể là thiền rẻ hơn điều này? - bạn đang bước đi trên đường và bạn thấy hòn đá; bạn nhặt nó lên và để nó sang bên đường. Ai biết ai có thể đi qua, và ai biết ai có thể bị thương bởi hòn đá này? Bạn đã tiến hành một hàng động của yêu. Tôi bảo bạn điều này vì chính những điều nhỏ bé trong cuộc sống vun trồng hạt mầm yêu này bên trong bạn, những thứ nhỏ, rất nhỏ.

Đứa trẻ đang khóc trên phố và bạn chỉ đi qua - bạn không thể đợi môt vài giây và chùi nước mắt từ mắt nó được sao?

Abraham Lincoln ở trong cuộc họp Thượng viện thì một con lợn bị mắc kẹt trong cống. Ông ấy chạy ra khỏi cuộc họp vừa nói, "Dừng thảo luận một phút đi, tôi sẽ quay lại ngay."

Đây là điều rất lạ để làm. Nghị viện Mĩ có lẽ chưa bao giờ dừng lại vì điều như vậy. Ông ấy chạy ra để giải phóng con lợn! Quần áo của ông ấy bị dính đầy bùn. Ông ấy lôi con lợn ra khỏi cống và thế rồi quay lại bên trong. Mọi người hỏi, "Cái gì vậy? Sao tổng thống dừng cuộc họp và chạy ra một cách kích động thế?"

Ông ấy trả lời, "Một mạng sống bị lâm nguy."

Đây là hành động yêu đơn giản thế, nhưng đáng ngạc nhiên thế! Và những điều nhỏ, nhỏ bé này... Và tôi thấy những người lọc nước trước khi uống để cho không sinh vật nào bị giết, nhưng không có yêu bên trong họ. Việc lọc nước không có giá trị gì; lọc nước trước khi uống là thói quen rất máy móc. Và họ không ăn ban đêm vì sợ rằng sinh vật nào đó sẽ bị giết, nhưng không có yêu trong tim họ cho nên điều này chỉ là vô nghĩa. Không thành vấn đề rằng họ lọc nước trước khi uống nó hay rằng họ không ăn ban đêm hay rằng họ không ăn thịt - không cái nào trong những cái này thành vấn đề. Người brahmin hay người Jaina sẽ không ăn thịt, nhưng đừng tưởng rằng đó là vì người đó đầy yêu bên trong - điều đó chỉ là vấn đề thói quen. Nó là ước định của người đó, nhưng người đó không có yêu bên trong người đó. Vâng, nếu điều này phát triển qua yêu của bạn, nó sẽ là điều phi thường.

Bất bạo hành là là tôn giáo tối thượng chỉ khi nó đã tiến hoá qua yêu. Nếu nó đã được đạt tới bằng việc đọc kinh sách hay bằng việc tuân theo truyền thống nào đó, thế thì nó không phải là tôn giáo. Trong cuộc sống có nhiều thứ nhỏ, nhỏ bé, những thứ rất nhỏ bé. Và bạn đã quên mất...

Điều tôi đang nói với bạn là ở chỗ nếu bạn đặt tay bạn lên vai ai đó, thế thì gửi cho người đó mọi yêu trong tim bạn qua tay bạn. Để mọi sinh lực của bạn, toàn thể tim bạn tụ lại trong tay bạn và thế rồi để tất cả nó đi ra. Bạn sẽ ngạc nhiên, phép thần sẽ xảy ra. Khi bạn nhìn vào trong mắt của ai đó, rót toàn thể tim bạn qua mắt bạn và bạn sẽ ngạc nhiên: mắt bạn sẽ trở thành phép thần và chúng sẽ làm chuyển cái gì đó bên trong người kia. Không chỉ yêu của bạn thức dậy, nhưng điều có thể xảy ra là bạn trở thành trung gian, nguyên nhân cho yêu của ai đó thức tỉnh. Khi một người yêu đúng, yêu trở nên hoạt động bên trong hàng nghìn người.

Đừng bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để đánh thức trung tâm này cho thân thiện và yêu. Và nắm bắt cơ hội này, nhớ chìa khoá này: mọi ngày, trong quá trình của hai mươi tư giờ, nhớ làm một hay hai điều mà với điều đó bạn không mong đợi cái gì đền đáp lại. Bạn làm việc trong hai mươi bốn giờ một ngày và bạn làm điều đó vì bạn muốn cái gì đó đền đáp lại. Đều đặn, mọi ngày, làm cái gì đó mà với nó bạn không mong đợi có được bất kì cái gì đền đáp lại. Đây sẽ là những hành động của yêu và chúng sẽ giúp cho sinh ra yêu bên trong bạn. Nếu một người chỉ làm một điều mọi ngày mà với điều đó người đó không mong đợi cái gì quay trở lại, người đó sẽ có được nhiều từ nó vì điều này sẽ kích hoạt và phát triển trung tâm yêu bên trong người đó.

Cho nên làm cái gì đó mà với nó bạn không muốn bất kì cái gì đền đáp lại, không cái gì chút nào. Theo cách đó, thân thiện sẽ dần dần, dần dần tăng trưởng. Một khoảnh khắc sẽ tới khi bạn sẽ có khả năng là thân thiện với ai đó người lạ. Thế rồi sẽ có nhiều tăng trưởng hơn, và một khoảnh khắc sẽ tới khi bạn thậm chí sẽ có khả năng là thân thiện với ai đó là kẻ thù của bạn. Và thế rồi một khoảnh khắc sẽ tới khi bạn sẽ không phân biệt giữa ai là bạn và ai là thù.

Mahavira đã nói, "Mọi người là bạn tôi. Tôi cảm thấy không có thù hằn hướng tới bất kì người nào."

Đây không phải là ý nghĩ, nó là việc cảm. Nó không phải là ý nghĩ trong tâm trí nhưng là trạng thái trong đó bạn cảm thấy rằng không ai là kẻ thù của bạn. Và khi nào trạng thái ‘không ai là kẻ thù của tôi’ nảy sinh? Nó nảy sinh khi bạn không còn là kẻ thù của bất kì người nào. Có thể là Mahavira vẫn có kẻ thù nào đó, nhưng Mahavira đang nói rằng không ai là kẻ thù của ông ấy. Điều này ngụ ý gì? Nó ngụ ý rằng ông ấy đang không mang thù hằn nào. Mahavira đang nói rằng ông ấy không nuôi dưỡng thù hằn. Đó phải là khoảnh khắc vui sướng làm sao!

Khi bạn yêu một người nhiều niềm vui thế nảy sinh: thế thì có thể có một giới hạn cho niềm vui mà ai đó trải nghiệm, người có khả năng yêu toàn thế giới không? Việc này không tốn phí gì cả, bạn chẳng mất gì và bạn thu được nhiều. Đó là lí do tại sao tôi không nói rằng Mahavira và Phật là người từ bỏ: trong thế giới này họ là những người đã tận hưởng cuộc sống nhiều hơn bất kì người nào. Trong thế giới này họ đã tận hưởng nhiều nhất. Bạn có thể là người từ bỏ, nhưng họ thì không. Họ đã mở nhiều cánh cửa thế của phúc lạc vô giới hạn, vô hạn. Họ đã uống say và biết điều tối thượng nhất, cái đẹp nhất, điều thiêng liêng trong thế giới này. Và bạn biết cái gì? - bạn không biết bất kì cái gì ngoại trừ chất độc. Họ đã trải nghiệm nước cam lồ.

Bạn phải rèn luyện cho cuộc sống của bạn về những khoảnh khắc tối thượng khi bạn sẽ có khả năng mở rộng yêu của bạn tới toàn thể thế giới và các tia sáng của yêu sẽ toả ra từ tim bạn. Nhưng để điều đó xảy ra sẽ cần phương pháp. Phải chắc rằng bạn làm hành động yêu nhỏ mọi ngày. Làm nó một cách có ý thức. Cả ngày cho bạn hàng nghìn cơ hội để diễn đạt yêu của bạn. Nhưng bạn có nhiều thói quen xấu: bạn bỏ lỡ mọi cơ hội để diễn đạt yêu của bạn nhưng bạn không bỏ lỡ một cơ hội để diễn đạt hận thù của bạn. Bạn càng bỏ lỡ các cơ hội để diễn đạt hận thù của bạn càng tốt, và bạn càng lấy nhiều cơ hội để diễn đạt yêu của bạn càng tốt. Để các cơ hội ghét qua đi. Thỉnh thoảng, để chúng đi qua bằng việc không dùng đến. Và thỉnh thoảng dùng các cơ hội để yêu một cách có ý thức. Điều này sẽ tăng tốc quá trình thiền của bạn vô cùng.

Cho nên chìa khoá thứ nhất là thân thiện, và chìa khoá thứ hai là từ bi. Từ bi cũng là một dạng của thân thiện, nhưng tôi đang nhắc tới nó một cách tách rời vì nó cũng chứa một số yếu tố khác. Điều tôi ngụ ý bởi 'các yếu tố khác' là ở chỗ nếu bạn nhìn vào người khác quanh bạn, bạn sẽ cảm thấy từ bi với họ. Ngay bây giờ nhiều người đang ngồi ở đây: người ta chẳng bao giờ biết, đến tối một trong số họ có thể đã chết. Đằng nào thì vào một buổi tối nào đó mọi người sẽ chết, một ngày nào đó chúng ta tất cả sẽ qua đời. Và nếu tôi nhận ra rằng trong số mọi người đang ngồi trước tôi, tôi có thể chẳng bao giờ thấy một trong những khuôn mặt của họ lần nữa, tim tôi chẳng lẽ không rót đầy bằng từ bi với họ sao?

Vừa nãy tôi đã ra thăm khu vườn và hoa đã nở ở đó sẽ tàn lụi đi lúc buổi tối. Cuộc sống của chúng là rất ngắn ngủi: chúng nở buổi sáng và đến tối chúng đã mất rồi. Khi bạn nhớ tới sự kiện rằng những hoa này đang mỉm cười bây giờ sẽ héo đi và rụng và trộn với bụi cát buổi tối, chẳng lẽ điều này không rót đầy bạn bằng từ bi với chúng sao? Chẳng lẽ ý tưởng rằng ngôi sao nào đó trên trời đêm đột nhiên ngừng lại và rơi xuống không rót đầy bạn bằng từ bi với các ngôi sao sao? Nếu như có hiểu biết sâu, khi chúng ta nhìn quanh mình, chúng ta sẽ cảm thấy từ bi hướng tới mọi thứ, chúng ta chắc sẽ cảm thấy thông cảm hướng tới mọi thứ. Cuộc gặp gỡ của chúng ta là ngắn ngủi thế, cuộc sống này là khó khăn thế, cơ hội này là hiếm hoi thế; nhiều đam mê thế, nhiều ham muốn thế, nhiều đau đớn bên trong từng người thế... và dầu vậy chúng ta vẫn bằng cách nào đó sống và yêu và sáng tạo công việc nghệ thuật - bao nhiêu từ bi có thể có mà điều này không tạo ra được?

Một người có lần nhổ vào Phật. Người này nổi giận tới mức anh ta nhổ vào ông ấy. Phật chùi chỗ nhổ đi và nói với người này, "Ông muốn nói cái gì đó thêm nữa không?"

Ananda, đệ tử đang ngồi cùng Phật, nói, "Thầy đang nói về cái gì vậy? Anh ta đã nói cái gì? Cứ ra lệnh cho tôi và tôi sẽ chăm nom anh ta. Đây là giới hạn, rằng anh ta nhổ vào thầy!"

Nhưng Phật nói, "Anh ta đang cố nói cái gì đó và anh ta không có ngôn ngữ cho nó. Anh ta đang cố nói cái gì đó và ngôn ngữ của anh ta là bất lực và thôi thúc bên trong của anh ta là mãnh liệt. Anh ta không thể nói được nó cho nên anh ta đã nói qua hành động."

Điều này tôi gọi là từ bi, rằng Phật đã cảm thấy thông cảm với người này vì ngôn ngữ của anh ta là bất lực thế. Người này đã cố nói cái gì đó, anh ta đã cố diễn đạt cái gì đó và anh ta rất giận. Anh ta không thể tìm ra lời cho nên anh ta đã diễn đạt nó bằng việc nhổ. Khi ai đó tới tôi với yêu và cầm tay tôi, tôi cảm thấy nhiều từ bi thế: anh ta đang cố nói cái gì đó nhưng ngôn ngữ là không thích hợp. Người đó đang cố nói cái gì đó bằng việc cầm tay tôi. Khi người ta ôm ai đó ngôn ngữ là không thích hợp. Con người là bất lực thế và anh ta đang cố nói cái gì đó, cho nên anh ta mang tim anh ta lại gần tim người khác vì anh ta không thể tìm được cách khác.

Hôm qua khi tôi đang rời khỏi đây một số người bắt đầu chạm chân tôi, và tôi cảm thấy nhiều từ bi thế. Con người bất lực làm sao! Anh ta cố nói cái gì đó và anh ta không có khả năng nói, cho nên anh ta chạm chân người khác. Một trong những người bạn thân của tôi đã bước đằng sau tôi; anh ấy rất lí trí và anh ấy nói, "Không, không! Đừng làm điều đó!" Anh ấy cũng đúng. Thật đáng buồn thế với điều đã xảy ra cho thế giới này. Những người đang chạm chân người khác là đích thực, nhưng bây giờ có những người muốn bạn chạm chân họ. Cho nên thực ra điều anh ấy đã nói là đúng: "Không, không! Đừng làm điều đó."

Tôi thấy điều anh ấy nói là cả đúng và sai. Anh ấy là đúng khi anh ấy nói rằng điều sai cho bất kì người nào trong thế giới này là cho phép ai đó khác chạm chân họ, nhưng nó cũng sẽ là thế giới sai nếu không có người nào còn lại, người có chân mà người ta có thể muốn chạm vào. Và nó cũng sẽ là thế giới sai nếu như không còn bất kì trái tim nào mà có thể cúi mình ở chân của ai đó. Một thế giới nơi chúng ta không được tràn ngập với cảm giác mà có thể được diễn đạt chỉ bằng việc chạm chân của ai đó chắc sẽ là thế giới buồn.

Bạn có hiểu điều tôi đang nói không? - nó chắc cũng là một thế giới buồn nếu chúng ta không bao giờ được tràn ngập với cảm giác mà chỉ có thể được diễn đạt bằng việc chạm chân ai đó. Con người chắc sẽ trở nên rất khô khan, không có nghĩa. Và tôi đã từng bị ngạc nhiên rằng khi tôi thấy ai đó cúi mình và chạm chân tôi, tôi có thể thấy rằng người đó không chạm chân tôi, người đó đang thấy cái gì đó trong chân tôi: với người đó, người đó đang chạm chân của tính thượng đế. Tôi đang nhắc nhở bạn về điều này. Và mãi cho tới giờ, bất kì khi nào bất kì người nào đã cúi mình dưới chân của ai đó khác - nếu người đó đã bị ép buộc điều đó là chuyện khác - nhưng bất kì khi nào người đó đã cúi mình người đó thực sự cúi mình dưới chân của điều thiêng liêng. Sau rốt, bất kì người nào có cái gì trong chân họ mà đáng để cúi mình xuống? Nhưng có những cảm giác bên trong mà không thể được diễn đạt bằng bất kì cách nào khác.

Hôm qua ai đó yêu tôi đã ở trong phòng cùng tôi. Buổi tối, khi tôi bắt đầu đi tắm, tôi bật đèn lên và anh ta nói, "Bây giờ đó là ánh sáng, để tôi chạm chân thầy."

Tôi thực sự ngạc nhiên! Và anh ta chạm chân tôi và tôi thấy nước mắt trong mắt anh ta. Không có gì đẹp hơn trên thế gian này so với những giọt nước mắt đó. Trên thế gian này không thơ ca, không bài ca nào là đẹp hơn những giọt nước mắt đó, nước mắt tới trong khoảnh khắc của yêu. Và nếu bạn hiểu, nếu bạn nhớ, nếu bạn có thể thấy, làm sao bạn không thể được rót đầy với từ bi?

Nhưng bạn thấy cái gì? - bạn thấy những thứ trong mọi người mà không cho nảy sinh từ bi trong bạn mà chỉ cho phê bình. Bạn đang thấy trong mọi người điều làm lẩy cò cái ác của bạn thay vì từ bi của bạn. Bạn đang nhìn vào sự không chân thực trong mọi người, vào điều không phải là tim họ mà là sự bất lực của họ.

Một người chửi rủa tôi - đây có là tim của anh ta không? Không, nó phải là sự bất lực của anh ta. Có tim bên trong người tồi tệ nhất, và nếu bạn có khả năng thấy nó bạn sẽ được rót đầy bởi từ bi, bạn sẽ được rót đầy với từ bi lớn.

Phật nói vào sáng hôm đó, "Ta cảm thấy từ bi, nhiều từ bi thế. Ngôn ngữ là không thích hợp thế, Ananda. Tim của con người đang cố nói nhiều thế và nó không thể xoay xở được điều đó." Ông ấy đơn giản hỏi người này, "Ông muốn nói cái gì đó thêm nữa không?"

Cái gì thêm nữa mà người này có thể đã nói được? Bây giờ khó mà nói bất kì cái gì. Người này bỏ đi. Trong đêm anh ta hối hận nhiều tới mức ngày hôm sau anh ta đi tới Phật để xin lỗi. Anh ta sụp xuống chân Phật và bắy đầu khóc. Phật nói, "Ananda, ông có thấy ngôn ngữ khôn thích hợp làm sao không? Bây giờ lần nữa anh ta muốn nói cái gì đó và anh ta không có khả năng nói. Hôm qua anh ta đã cố nói cái gì đó và anh ta đã không có khả năng nói và anh ta đã cư xử theo cách nào đó, và bây giờ lần nữa anh ta đang cư xử theo cách nào đó. Ananda, ngôn ngữ là rất không thích hợp và người này xứng đáng với từ bi lớn."

Cuộc sống là ngắn ngủi, chỉ vài ngày. Tôi đang nói điều này dường như nó chỉ dài vài ngày, nhưng trong thực tại thậm chí không tới vài khoảnh khắc tiếp là chắc chắn. Và nếu trong vài khoảnh khắc này của cuộc sống chúng ta không học từ bi với nhau, chúng ta đã không là con người; chúng ta đã không biết cuộc sống, chúng ta đã không nhận ra nó.

Cho nên lan toả từ bi khắp xung quanh bạn đi. Nhìn quanh bạn đi - mọi người bất hạnh thế, đừng thêm vào bất hạnh của họ. Từ bi của bạn sẽ làm giảm bớt bất hạnh của họ; chỉ một lời của từ bi sẽ làm giảm bớt bất hạnh của họ. Đừng thêm vào bất hạnh của họ. Tất cả các bạn đều đang thêm vào bất hạnh của nhau; tất cả các bạn đang giúp nhau bất hạnh hơn. Từng người đều có nhiều người đằng sau mình đang làm cho anh ta bất hạnh. Nếu hiểu biết về từ bi có đó, thế thì bạn sẽ thay đổi mọi cách mà bạn gây ra bất hạnh trong người khác. Và nếu bạn có thể mang hạnh phúc tới cuộc sống của người nào đó, bạn sẽ tìm ra cách để làm điều đó.

Nhớ một điều: người mang bất hạnh tới người khác đến cuối cùng bản thân người đó trở nên bất hạnh, và người mang hạnh phúc tới người khác đến cuối cùng đạt tới những đỉnh cao của hạnh phúc. Đó là lí do tại sao tôi đang nói rằng ai đó cố cho hạnh phúc thì phát triển trung tâm hạnh phúc bên trong bản thân người đó, và ai đó cố mang bất hạnh cho người khác thì phát triển trung tâm bất hạnh bên trong bản thân người đó. Quả không tới từ bên ngoài, quả được tạo ra bên trong bạn. Bất kì cái gì bạn làm, bạn phát triển tính cảm nhận cho nó bên trong bản thân bạn. Ai đó muốn yêu phải cho yêu của người đó. Ai đó muốn phúc lạc phải bắt đầu chia sẻ phúc lạc của người đó. Ai đó muốn hoa trút xuống nhà người đó phải trút hoa lên nhà của những người khác. Không có cách khác. Cho nên từ bi là cảm xúc mà từng người phải phát triển để đi vào trong thiền.

Chìa khoá thứ ba là vui vẻ, hạnh phúc, vui mừng, cảm giác phúc lạc và không có phiền não. Bạn đầy những phiền não. Bạn là người buồn và mệt mỏi; bạn là người bị đánh, chỉ kéo lê bản thân bạn trên đường của thất bại tới kết thúc cay đắng. Bạn bước đi dường như bạn đã chết. Không có năng lượng, không có sự sống trong việc bước đi của bạn; không có sự sống trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Bạn ì ạch, buồn, suy nhược, thất bại. Điều này là sai vì dù cuộc sống có thể ngắn ngủi thế nào, dù chết có thể chắc chắn thế nào, ai đó người ngay cả có chút ít hiểu biết sẽ không buồn.

Socrates sắp chết. Ông ấy đã bị cho thuốc độc - và ông ấy cười! Một trong các đệ tử của ông ấy, Creto, hỏi ông ấy, "Thầy đang cười và mắt chúng tôi đầy nước mắt. Chết là rất gần - đây là lúc cho buồn."

Socrates nói, "Buồn này ở đâu? Nếu ta chết và ta chết hoàn toàn, buồn này ở đâu? Sẽ không có ai còn lại để trải nghiệm buồn. Và nếu ta chết và ta vẫn còn lại, nhu cầu về buồn ở đâu? Cái sẽ bị mất không phải là ta; ta là cái còn lại."

Cho nên ông ấy nói, "Ta hạnh phúc. Chết chỉ có thể làm hai điều: nó hoặc có thể hoàn toàn phá huỷ ta, và nếu nó hoàn toàn phá huỷ ta, ta sẽ hạnh phúc vì ta sẽ không có đó để trải nghiệm buồn; và nếu một phần của ta còn lại ta sẽ hạnh phúc vì phần mà không phải là ta sẽ bị phá huỷ đi. Ta sẽ vẫn còn lại. Chết chỉ có thể làm hai điều đó, đó là lí do tại sao ta cười." Và, Socrates nói, "Ta hạnh phúc vì chết có thể lấy được cái gì từ ta nào? Nó sẽ hoặc triệt tiêu hoàn toàn ta...nhưng thế thì nó đã lấy được cái gì từ ta? - vì thế thì người nó đã lấy đi cũng sẽ không ở đây. Và nếu ta còn lại, mọi thứ còn lại. Nếu ta còn lại thế thì mọi thứ còn lại vì cái đã bị lấy đi không phải là ta. Đây là lí do tại sao ta nói ta hạnh phúc."

Ông ấy hạnh phúc ngay cả khi ông ấy đối diện chết, và bạn ở đây, bất hạnh ngay cả là sống động. Bạn sống và dầu vậy bạn bất hạnh; vậy mà đã từng có những người đã hạnh phúc ngay cả trong đối diện với chết.

Mansoor đã bị hành hạ tới chết. Chân ông ấy bị chặt ra, tay ông ấy bị chặt ra, họ móc mắt ông ấy ra. Không ai trong lịch sử đã bị hành hạ tàn bạo hơn. Christ bị làm cho chết nhanh chóng, Gandhi bị giết nhanh chóng, với một viên đạn, Socrates bị đầu độc - nhưng Mansoor là người đã bị đặt vào cái chết đau đớn nhất trong lịch sử. Đầu tiên họ chặt chân ông ấy, và khi máu bắt đầu chảy ra từ chân, ông ấy cầm lấy máu và để nó vào tay mình.

Một đám đông đã tụ tập lại quanh ông ấy; họ ném đá vào ông ấy. Ai đó hỏi ông ấy, "Ông làm gì vậy?"

Ông ấy nói, "Ta đang thực hiện vaju, rửa tay trước lời cầu nguyện." Người Mô ha mét giáo rửa tay trước khi họ cầu nguyện. Ông ấy đã rửa tay bằng máu của ông ấy và ông ấy nói, "Ta đang thực hiện vaju." Thế rồi ông ấy nói - nhớ những lời này của Mansoor - "Vaju của yêu, vaju thực của yêu, được làm bằng máu, không bằng nước. Và chỉ ai đó thực hiện vaju bằng máu riêng của mình mới có thể đi vào trong lời cầu nguyện."

Mọi người đâm lúng túng. Họ tưởng ông ấy điên. Đầu tiên chân của ông ấy bị chặt ra, thế rồi tay ông ấy bị chặt ra, thế rồi họ móc mắt ông ấy ra. Hàng nghìn người đã tụ tập lại: họ ném đá vào ông ấy và từng mảnh thân thể của ông ấy bị cắt ra. Và khi họ chọc mắt ông ấy, ông ấy kêu lên, "Ôi trời, nhớ rằng Mansoor đã thắng."

Và mọi người hỏi, "Ông ngụ ý gì? Ông đã thắng cái gì?"

Ông ấy trả lời, "Ta đang yêu cầu Thượng đế nhớ rằng Mansoor đã thắng. Ta sợ rằng giữa nhiều thù oán và hận thù thế, có thể yêu sẽ không sống sót. Thượng đế ơi, nhớ rằng Mansoor đã thắng - yêu của ta là không kết thúc. Dù những người này đang làm bất kì cái gì với ta, họ đã không thành công trong việc phá huỷ yêu của ta. Họ đã không có khả năng làm điều họ đang cố làm. Yêu này là vĩnh hằng." Và ông ấy nói, "Đây là lời cầu nguyện của ta, đây là tôn thờ của ta."

Ngay cả thế ông ấy đã cười! Ngay cả thế ông ấy đã say sưa với điều thiêng liêng.

Mọi người đã đối diện chết đều cười và hạnh phúc, nhưng bạn ngồi với mặt dài, buồn và khổ ngay cả khi bạn đối diện với sống. Đây là cách sai. Người đầy thù hằn không thể đi trên cuộc hành trình tâm linh. Với cuộc hành trình tâm linh vui đùa được cần tới; với cuộc hành trình tâm linh bạn cần linh hồn đầy phúc lạc.

Cho nên là vui mừng mọi lúc đi. Đây chỉ là thói quen - buồn chỉ là thói quen bạn đã hình thành. Vui mừng cũng là thói quen bạn có thể hình thành. Để hỗ trợ vui mừng bạn phải nhìn vào các khía cạnh cuộc sống đầy ánh sáng, không tối. Nếu tôi bảo bạn rằng tôi có người bạn hát rất hay hoặc thổi sáo rất hay, bạn sẽ nói, "Có thể - nhưng làm sao người này thổi sáo được khi chúng ta đã thấy anh ta uống rượu trong quán rượu?" Nếu tôi bảo bạn rằng người bạn này thổi sáo rất hay bạn sẽ nói với tôi, "Làm sao điều này là có thể khi chúng tôi đã thấy anh ta uống rượu trong quán rượu?" Điều này hỗ trợ cho phía tối. Nếu tôi bảo bạn, "Đây là bạn của tôi, anh ấy uống rượu," và bạn nói với tôi, "Có thể vậy, nhưng anh ấy cũng thổi sáo rất hay!" - điều này là đang nhìn vào phía sáng của cuộc sống. Ai đó muốn hạnh phúc sẽ nhìn vào phía sáng. Ai đó muốn là hạnh phúc sẽ thấy rằng có một đêm giữa hai ngày, và ai đó muốn cảm thấy khổ sẽ thấy rằng có một ngày giữa hai đêm.

Cách chúng ta nhìn vào sự sống có ảnh hưởng trực tiếp lên điều phát triển bên trong chúng ta. Cho nên đừng nhìn vào phía tối của sự sống, nhìn vào phía sáng của sự sống đi.

Khi tôi còn nhỏ bố tôi nghèo. Với khó khăn lớn ông ấy đã xây cho bản thân mình một ngôi nhà. Ông ấy nghèo và ông ấy cũng dốt; ông ấy không bao giờ xây nhà trước đây. Ông ấy đã xoay xở để xây ngôi nhà này với khó khăn lớn. Ông ấy phải đã làm nó mà không biết cách làm nó, vì khi nó được kết thúc, trước khi chúng tôi có thể dọn vào trong, trời mưa xuống và nó sập. Tôi còn nhỏ và tôi rất buồn. Bố tôi không ở trong thị trấn, cho nên tôi gửi một thông báo cho bố tôi rằng nhà đã sập và mọi hi vọng chúng tôi có về việc chuyển tới ở trong nó đã biến thành cát bụi.

Khi ông ấy về tới nơi, ông ấy đã đi phát kẹo cho mọi người trong thị trấn! Và ông ấy nói, "Tôi rất biết ơn Thượng đế. Nếu ngôi nhà đã sập tám ngày sau đó không một đứa nào trong chín đứa con tôi chắc sẽ còn sống." Chúng tôi đã dự định chuyển vào ngôi nhà này tám ngày sau đó. Sau đó, trong cả đời mình ông ấy đã hạnh phúc về sự kiện rằng ngôi nhà đã sập tám ngày sớm hơn. Nếu như nó mà sập tám ngày sau đó điều đó chắc đã là thảm kịch.

Sự sống có thể được nhìn vào theo cách này nữa - nhiều niềm vui và phúc lạc nảy sinh trong sự sống của ai đó, người nhìn vào nó theo cách này. Điều đó tất cả phụ thuộc vào cách bạn nhìn vào sự sống. Sự sống không có nghĩa riêng của nó: nghĩa đó tất cả phụ thuộc vào cách bạn nhìn nó. Thái độ của bạn, cách bạn nhìn nó, việc hiểu của bạn, là điều tạo ra nó hay phá huỷ nó.

Tự hỏi bản thân bạn xem bạn hội tụ vào cái gì. Bạn đã bao giờ bắt gặp một người xấu tới mức người đó không sở hữu ngay cả một phẩm chất thánh thiện không? Và nếu bạn có thể tìm thấy một phẩm chất như vậy thế thì hội tụ vào nó đi - đó là điều bản chất thực của người này. Trong sự sống, tìm việc toả sáng và tìm ánh sáng ở mọi nơi đi vì qua điều này, việc toả sáng và ánh sáng sẽ được sinh ra bên trong bạn. Đây là vui mừng.

Việc cảm thứ ba là trở nên được rót đầy bởi niềm vui. Bạn trở thành đầy niềm vui tới mức nó phủ định chết và khổ. Bạn trở nên phúc lạc tới mức chết và khổ teo lại và chết; bạn thậm chí không nhận ra rằng chết và khổ tồn tại.

Người vun đắp vui mừng và phúc lạc bên trong bản thân người đó sẽ tiến bộ trong thiền của mình. Điều này là rất, rất quan trọng cho tiến bộ của thiền.

Ngày xưa có một thánh nhân hạnh phúc với sự sống tới mức mọi người đâm ra phân vân, vì họ chưa bao giờ thấy ông ấy buồn hay đau. Khi thời gian chết của ông ấy tới, ông ấy nói, "Giờ trong ba ngày nữa ta sẽ đi. Và ta bảo các ông biết điều này để cho các ông nhớ không khóc trên mồ của người đã cười cả đời mình. Ta bảo các ông biết điều này để cho không buồn nào rơi lên lều này. Nó bao giờ cũng là phúc lạc ở đây, nó bao giờ cũng là vui mừng ở đây. Cho nên làm chết của ta thành lễ hội đi; đừng làm nó thành lí do cho than khóc. Đừng than khóc cái chết của ta, làm nó thành lễ hội."

Nhưng mọi người trở nên buồn, họ trở nên rất buồn. Ông ấy đã là người đáng ngạc nhiên thế và ông ấy càng đáng ngạc nhiên, nỗi buồn của mọi người càng sâu hơn. Đã có nhiều người yêu ông ấy. Trong ba ngày tất cả họ bắt đầu tụ tập quanh ông ấy, và cho tới khi ông ấy chết, ông ấy đã kể chuyện cười, làm cho họ cười và nói với họ bằng tình yêu. Thế rồi đến sáng trước khi ông ấy chết, ông ấy đã hát một bài hát, và sau khi kết thúc bài hát ông ấy nói, "Nhớ nhé, đừng cởi quần áo của ta. Để thân thể ta cùng những quần áo này lên dàn hoả thiêu. Và đừng tắm cho ta!"

Đó là những chỉ dẫn cuối cùng của ông ấy, và thế rồi ông ấy chết. Ông ấy được thiêu trên dàn hoả thiêu cùng quần áo của ông ấy. Và trong khi ông ấy đang được thiêu trên dàn hoả thiêu và mọi người đã đứng quanh cảm thấy buồn, đột nhiên họ bị choáng. Ông ấy đã giấu pháo hoa và và pháo hoa cà hoa cải trong quần áo của mình, và khi ông ấy được để lên dàn hoả thiêu, pháo hoa và pháo hoa cà hoa cải bắt đầu nổ. Đám tang của ông ấy trở thành lễ hội! Mọi người bắt đầu cười và nói, "Thầy đã làm cho chúng ta cười trong sống của thầy, và thầy cũng làm chúng ta cười trong chết của thầy."

Sống phải được biến đổi thành tiếng cười. Sống phải được làm thành niềm vui và ngay cả chết cũng phải được làm thành niềm vui. Và người thành công trong khi làm điều này sẽ được phúc lành và được rót đầy với sự biết ơn. Người đi vào thiền trong không gian này sẽ đi nhanh hơn người ta có thể tưởng tượng, người đó sẽ trở thành như mũi tên.

Ai đó đi vào thiền với tâm trí nặng gánh đã buộc đá vào mũi tên này - thế thì mũi tên sẽ đi được bao xa? Bạn muốn đi càng nhanh, tâm trí bạn càng cần là vô tư lự và nhẹ nhàng. Bạn càng muốn mũi tên đi nhanh, mũi tên càng phải nhẹ hơn. Và bạn càng muốn trèo cao, bạn sẽ càng phải bỏ lại nhiều hành lí ở đáy. Và gánh nặng lớn nhất là khổ của bạn, buồn của bạn, thù hằn của bạn. Không có gánh nặng nào lớn hơn điều này.

Bạn có quan sát mọi người không? - họ bước đi dường như họ đang đè nặng xuống, dường như họ đang mang gánh nặng trên đầu họ. Bỏ gánh nặng này đi và nói có với niềm vui đi! Cho tiếng gầm sư tử của niềm vui! Để thế giới biết rằng không thành vấn đề bạn có loại cuộc sống nào, nó có thể được làm thành bài ca, nó có thể được rót đầy bằng niềm vui. Cuộc sống có thể trở thành âm nhạc. Nhớ điều thứ ba này - niềm vui.

Và điều thứ tư là biết ơn: biết ơn là thiêng liêng. Trong thế kỉ này, nếu bất kì cái gì đã từng bị mất đó là lòng biết ơn.

Bạn có biết rằng khi bạn hít vào, đó không phải là bạn hít vào đâu? - vì khoảnh khắc hơi thở không đi vào bạn sẽ không có khả năng nhận nó vào. Bạn có chắc rằng đó là bạn người được sinh ra không? Không, đó đã không phải là bạn. Bạn đã không đóng vai trò có ý thức nào trong việc sinh của bạn, nó đã không là quyết định của bạn. Bạn có nhận biết thân thể nhỏ bé mà bạn đã nhận là đáng ngạc nhiên làm sao không? Nó là phép màu lớn nhất trên trái đất. Bạn ăn chút ít thức ăn và dạ dầy nhỏ bé này của bạn tiêu hoá nó - đây là phép màu lớn.

Khoa học đã tiến bộ nhiều thế, nhưng nếu chúng ta mà mở các cơ xưởng lớn và đưa vào hàng nghìn chuyên gia sẽ vẫn khó mà tiêu hoá một bánh chappati và biến đổi nó thành máu. Tiêu hoá bánh chappati và biến đổi nó thành máu sao khó thế, và thân thể này của bạn đang thực hiện các phép màu hai mươi bốn giờ một ngày - thân thể nhỏ này, vài cái xương, chút ít thịt. Các nhà khoa học nói rằng thân thể được làm ra từ vật chất mà có lẽ chỉ tốn bốn hay nhiều nhất là năm ru pi. Nó không được làm bằng vật chất tốn kém. Phép màu lớn thế ở cùng bạn trong hai mươi bốn giờ một ngày và bạn không biết ơn nó!

Bạn đã bao giờ yêu thân thể bạn chưa? Bạn đã bao giờ hôn tay bạn chưa? Bạn đã bao giờ yêu mắt bạn chưa? Bạn đã bao giờ nhận ra điều đang xảy ra là đáng ngạc nhiên làm sao chưa? Chính điều rất bất thường là thấy ai đó trong các bạn người đã yêu mắt của người đó và người đã hôn tay của người đó, người đã trải nghiệm lòng biết ơn rằng điều đáng ngạc nhiên này đang xảy ra mà không có tri thức của người đó và thậm chí không có sự tham gia của người đó.

Cho nên trước hết biết ơn với thân thể của bạn đi. Duy nhất ai đó biết ơn thân thể mình mới có thể biết ơn thân thể người khác. Trước hết trở nên được rót đầy bởi yêu cho thân thể của bạn vì duy nhất ai đó được rót đầy với yêu dành cho thân thể riêng của người đó mới có năng lực yêu thân thể của người khác. Những người đang dạy bạn chống lại thân thể bạn là phi tôn giáo. Những người đang bảo bạn rằng thân thể là kẻ thù của bạn, rằng nó là xấu, rằng nó là thế này và thế nọ, là phi tôn giáo. Thân thể là phép màu lớn. Thân thể có tính giúp đỡ đáng ngạc nhiên - biết ơn nó đi.

Thân thể này là gì? Thân thể này được tạo ra từ năm yếu tố - biết ơn thân thể, biết ơn năm yếu tố này đi.

Cái gì sẽ xảy ra cho bạn nếu một ngày nào đó mặt trời chết? Các nhà khoa học nói rằng trong bốn triệu năm nữa mặt trời sẽ chết: nó đã cho đủ ánh sáng, nó đang trở nên trống rỗng, và một ngày nào đó sẽ tới khi nó sẽ chết. Ngay bây giờ chúng ta đang ở dưới ấn tượng rằng mặt trời sẽ mọc mọi ngày. Nhưng một ngày nào đó sẽ tới khi mọi người sẽ đi ngủ vẫn suy nghĩ rằng mặt trời sẽ mọc ngày mai và nó sẽ không mọc. Và thế thì cái gì sẽ xảy ra? Không chỉ mặt trời sẽ chết, bản thân sự sống sẽ chết vì sự sống được duy trì bởi nó, vì mọi nhiệt và năng lượng được duy trì bởi nó.

Bạn ngồi bên cạnh đại dương: bạn đã bao giờ nghĩ rằng bẩy mươi phần trăm thân thể bạn bao gồm nước đại dương không? Con người được sinh ra trên đất, nhưng các vi sinh vật đầu tiên đi vào tồn tại trong đại dương. Và bạn sẽ ngạc nhiên mà biết rằng ngay cả bây giờ tỉ lệ muối trong nước trong thân thể bạn là cùng tỉ lệ như trong đại dương. Và khi tỉ lệ này trong thân thể hơi bị làm rối, bạn bị ốm.

Ngồi bên cạnh đại dương, bạn có bao giờ nhớ rằng bạn cũng có cái gì đó của đại dương bên trong bạn không? Bạn nên biết ơn đại dương vì đại dương ở bên trong bạn, và bạn nên biết ơn ánh mặt trời vì mặt trời ở bên trong bạn, và bạn nên biết ơn gió, cái đang chuyển hơi thở của bạn. Bạn nên biết ơn trời và đất, cái đã làm ra bạn. Điều này tôi gọi là biết ơn, biết ơn thiêng liêng.

Bạn không thể trở nên có tính tôn giáo mà không có lòng biết ơn này. Làm sao người vô ơn có thể trở thành có tính tôn giáo được? Một khi bạn bắt đầu trải nghiệm lòng biết ơn này thường xuyên, bạn sẽ ngạc nhiên - lòng biết ơn này sẽ rót đầy bạn với nhiều an bình thế, với nhiều điều huyền bí thế. Và thế thì bạn sẽ hiểu một điều: rằng bạn không đáng được cho mọi thứ này, nhưng vì bạn có mọi thứ này, bạn sẽ được rót đầy bằng sự cám ơn. Bạn sẽ được rót đầy bằng lòng biết ơn vì điều bạn đã nhận sẽ cho bạn cảm giác về hoàn thành.

Diễn đạt lòng biết ơn của bạn đi. Tìm ra cách để phát triển lòng biết ơn và thiền của bạn sẽ đi sâu hơn qua nó. Và không chỉ thiền của bạn, mà toàn thể cuộc sống của bạn sẽ thay đổi vô cùng. Cuộc sống của bạn sẽ trở thành rất khác, nó sẽ trở thành cái gì đó hoàn toàn mới.

Jesus bị đóng đinh và khi ông ấy sắp chết ông ấy đã nói, "Cha ơi, tha thứ cho họ đi. Xin cha tha thứ cho họ vì một điều, họ không biết họ đang làm gì" - đó là từ bi của ông ấy - "và điều thứ hai, có khoảng cách giữa cha và con, và giờ kẽ hở đó đã đóng lại. Họ đã giúp con bỏ đi khoảng cách mà đã có đó giữa chúng ta. Vì điều đó con biết ơn họ."

Cho nên khi bạn có quan hệ với bất kì người nào trong đời bạn, thường xuyên nhớ tới lòng biết ơn của bạn. Bạn sẽ thấy cuộc đời bạn trở thành đầy sự ngạc nhiên.

Tôi đã nói cho bạn về bốn điều cần thiết cho sự thuần khiết của cảm xúc: thân thiện, từ bi, vui vẻ và biết ơn. Có nhiều điều khác, nhưng bốn điều này là đủ. Nếu bạn suy ngẫm về chúng phần còn lại sẽ tự động đi theo với cách riêng của chúng. Đây là cách cảm xúc sẽ trở thành thuần khiết.

Tôi đã nói với bạn về cách thân thể có thể được làm thuần khiết, cách các ý nghĩ của bạn có thể được làm thuần khiết và cách cảm xúc có thể được làm thuần khiết. Cho dù bạn chỉ có thể xoay xở cho ba cách này, bạn vẫn sẽ đi vào trong một thế giới đáng ngạc nhiên và mới. Cho dù bạn xoay xở chỉ ba điều này, nhiều điều sẽ xảy ra.

Tôi sẽ nói về ba nguyên lí chính về sau. Tôi sẽ thảo luận về trống rỗng của thân thể, trống rỗng của tâm trí và trống rỗng của cảm xúc. Tôi đã nói về việc làm thuần khiết; về sau tôi sẽ nói về trống rỗng. Và khi sự thuần khiết và trống rỗng gặp gỡ, samadhi, chứng ngộ xảy ra.

Bây giờ chúng ta sẽ ngồi cho buổi thiền sáng mà tôi đã giải thích cho bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc làm quyết tâm năm lần. Thế rồi một chốc chúng ta sẽ đi vào trong trạng thái cảm. Thế rồi chúng ta sẽ quan sát hơi thở vào và hơi thở ra, giữ xương sống dựng thẳng, mắt nhắm, quan sát với nhận biết khu vực gần mũi nơi hơi thờ đi vào và đi ra.

Mọi người trải rộng ra để cho không ai chạm tới bất kì người nào khác.

Xem Chương 6Quay về Mục Lục

..............................

0 Đánh giá

Ads Belove Post