Con Đường Của Thiền - Osho

Con Đường Của Thiền - Osho

Price:

Read more

Thiền Osho by Hành Trình Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Con Đường Của Thiền – Osho

Mục Lục
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Đừng nhìn vào hàng triệu người mà cuộc sống đang tràn ngập trong bóng tối, với hy vọng chưa bao giờ được sưởi ấm bởi ánh sáng ban ngày: hãy nhìn vào những người trong lịch sử đã kinh nghiệm sự thật. Đừng nhìn vào những hạt giống mà chưa bao giờ phát triển thành cây, vốn đã mục nát và héo mòn: hãy nhìn vào vài hạt giống đã thành công và đã kinh nghiệm thiêng liêng. Và nhớ rằng, cái có thể với những hạt giống này thì có thể với mọi hạt giống. Cái một người có thể kinh nghiệm, mọi người khác cũng có thể kinh nghiệm.

OSHO


Lời nói đầu

Chương 1. Nền móng của Thiền

Chương 2. Bắt đầu với thân thể

Chương 3. Tìm thấy phẩm chất trong sự sống

Chương 4. Hiểu tâm trí

Chương 5. Hiểu cảm xúc

Chương 6. Thân và hồn: khoa học và tôn giáo

Chương 7. Ánh sáng của tâm thức

Chương 8. Chân lí: quyền tập ấm của bạn

Chương 9. Một bước một lúc

Hết0 Đánh giá

Ads Belove Post