Lời Nói Đầu - Con Đường Của Thiền - Osho

Lời Nói Đầu - Con Đường Của Thiền - Osho

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Con Đường Của Thiền - Osho

Lời nói đầu


Khi bạn không làm bất kì cái gì chút nào - về thân thể, về tâm trí, không ở mức nào - khi mọi hoạt động đã dừng lại và bạn đơn giản hiện hữu, chỉ hiện hữu, đó là điều thiền là gì. Bạn không thể làm nó, bạn không thể rèn luyện nó; bạn chỉ phải hiểu nó.

Bất kì khi nào bạn có thể tìm ra thời gian cho chỉ hiện hữu, bỏ mọi việc làm đi. Suy nghĩ cũng là làm, tập trung cũng là làm, suy tư cũng là làm. Cho dù một khoảnh khắc bạn không làm bất kì cái gì và bạn chỉ ở trung tâm của bạn, hoàn toàn được thảnh thơi - đó là thiền. Và một khi bạn đã có được mẹo này về nó, bạn có thể vẫn còn trong trạng thái đó lâu tuỳ bạn muốn; chung cuộc bạn có thể vẫn còn trong trạng thái đó trong hai mươi tư giờ một ngày.

Một khi bạn đã trở nên nhận biết về cách con người bạn có thể vẫn còn không bị rối loạn, thế thì dần dần bạn có thể bắt đầu làm mọi thứ, vẫn giữ tỉnh táo rằng con người bạn không bị khuấy động. Đó là phần thứ hai của thiền. Thứ nhất, học cách chỉ hiện hữu, và thế rồi học hành động chút ít: lau sàn, tắm, những vẫn giữ bản thân bạn được định tâm. Thế thì bạn có thể làm những thứ phức tạp.

Chẳng hạn, tôi đang nói cho các bạn, nhưng thiền của tôi không bị rối. Tôi có thể liên tục nói, nhưng tại chính trung tâm của tôi thậm chí không có một gợn sóng; nó chỉ im lặng, hoàn toàn im lặng.

Cho nên thiền không chống lại hành động.

Không phải là bạn phải thoát li khỏi cuộc sống. Nó đơn giản dạy bạn một cách sống mới.

Bạn trở thành trung tâm cơn xoáy lốc.

Cuộc sống của bạn tiếp diễn, nó tiếp diễn thực sự mãnh liệt - với vui nhiều hơn, với sáng tỏ nhiều hơn, nhìn nhiều hơn, có tính sáng tạo nhiều hơn - vậy mà bạn tách rời, chỉ là người quan sát trên núi, đơn giản nhìn mọi thứ đang xảy ra quanh bạn.

Bạn không là người làm, bạn là người quan sát.

Đó là toàn thể bí mật của thiền, rằng bạn trở thành người quan sát. Việc làm tiếp tục trên mức riêng của nó, không có vấn đề gì: chặt củi, kéo nước từ giếng. Bạn có thể làm mọi thứ nhỏ và lớn; chỉ một thứ không được phép và đó là, việc định tâm của bạn phải không bị mất.

Nhận biết đó, tính quan sát đó, nên vẫn còn tuyệt đối không bị che mờ, không bị rối loạn.

Thiền là hiện tượng rất đơn giản.

Osho

Xem Chương 1Quay về Mục Lục

..............................

0 Đánh giá

Ads Belove Post