Chương 1. Nắng trên lá xanh

Chương 1. Nắng trên lá xanh

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Sách Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đọc và download hàng trăm quyển sách của Thầy tại đây.

Trái Tim Mặt Trời

Chương 1. Nắng trên lá xanhPlaylist Gia Đình Chánh Niệm


Ly nước táo của bé Thủy

Dòng sông tâm tưởng

Nắng và lá cây xanh

Bóng tối thành ánh sáng

Một bài thơ cho bạn cài nút áo

Ba giờ đồng hồ cho một ấm trà

Thì giờ để tắm một đức Phật sơ sinh

Nuôi dưỡng chánh niệm trong những lúc làm việc

Nụ cười đáng giá ngàn vàng

Thở cùng một nhịpNắng là lá cây xanh

Lá cây xanh là nắng

Nắng chẳng khác lá xanh

Lá xanh chẳng khác nắng

Bao nhiêu mầu sắc kia

Cũng đều như vậy cả.

Bài thơ và cây tía tô

Tạo lập một quê hương

Hát ca trong chánh niệm

Từ mê sang tỉnh

Niệm, Định và Huệ

Bung một nồi ngô

Khán một thoại đầu

Chánh niệm vừa là nhân vừa là quả

Suy tư về cái không thể suy tư

Hạt muối đi vào lòng biển mặn

Xem Tiếp Chương 2Quay Về Mục Lục


0 Đánh giá

Ads Belove Post