Muốn An Được An – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Muốn An Được An – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Price:

Read more

Nhất Hạnh Tăng Thân by Vô Ngã

Sách Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đọc và download hàng trăm quyển sách của Thầy tại đây.


Muốn An Được An

Mục Lục

Nghe hoặc Tải MP3 'Muốn An Được An' ê
Chương 0. Giới Thiệu

Chương 1. Cuộc Sống Không Chỉ Có Khổ Đau

Chương 2. Ba Viên Ngọc Quý

Chương 3. Cảm Thọ Và Tri Giác


Thiền thì ngược lại. Thiền giúp chúng ta trở về với chính tự thân mình. Trong xã hội, có cả hàng ngàn thứ như âm nhạc, phim ảnh, sách báo... kết hợp, hòa trộn lại lôi kéo ta đi, khiến ta ngày càng xa rời bản thân. Chúng ta phải ý thức, mỉm cười và biết thở những hơi thở chánh niệm. Đó là thiền tập, là một mặt khác của xã hội. Chúng ta trở về với chính mình để thấy được những gì đang xảy ra, vì chỉ có cái đang xảy ra mới là điều quan trọng nhất.

 Chương 4. Trái Tim Thiền Tập

Chương 5. Làm Việc Cho Hòa Bình

Chương 6. Tương Tức

Chương 7. Thiền Tập Trong Đời Sống Hàng Ngày

Hết0 Đánh giá

Ads Belove Post