Sách Về Trí Huệ – Bài Nói Về Bẩy Điểm Huấn Luyện Tâm Trí Của Atisha (Tập 1) – Osho

Sách Về Trí Huệ – Bài Nói Về Bẩy Điểm Huấn Luyện Tâm Trí Của Atisha (Tập 1) – Osho

Price:

Read more

Thiền Osho by Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Sách Về Trí Huệ – Osho

Bài Nói Về Bảy Điểm Huấn Luyện

Tâm Trí Của Atisha

(Tập 1)

Mục Lục

Nghe hoặc Tải 1000 MP3 'Sách Nói Thiền Osho'ê


Chương 1. Atisha Vĩ Đại Gấp Ba

Chương 2. Chứng Ngộ Của Hoa Loa Kèn

Chương 3. Sitnalta Và Bẩy Luân Xa

Chương 4. Cơ Hội Cuối Cùng Để Nổi Dậy

Chương 5. Gieo Hạt Mầm Trắng

Chương 6. Tính Sannyas Dành Cho Sư Tử

Chương 7. Học Mẹo


Đầu tiên, học những điều sơ bộ.

Nghĩ rằng mọi hiện tượng đều như mơ.

Xem xét bản chất của nhận biết không sinh.

Để ngay cả bản thân phương thuốc ra đi tự do theo cách riêng của nó.

Lắng đọng vào bản tính của nhận biết cơ bản, cái bản chất.

Giữa các phiên, xem xét hiện tượng như ảo ảnh.

Huấn luyện trong việc nối, gửi và nhận cùng nhau.

Làm điều này bằng việc cưỡi lên hơi thở.

Ba đối thể, ba chất độc, ba cơ sở của đức hạnh.

Huấn luyện với các cách nói trong mọi kiểu hành vi.
Chương 8. Độc Tấu Sáo Của Krishnamurtis

Chương 9. Quan Sát Người Quan Sát

Chương 10. Phép Màu Là Quyền Tập Ấm Của Bạn

Chương 11. Bị Trục Xuất Khỏi Thế Giới

Chương 12. Phật Ở Siêu Thị

Chương 13. Không Làm Chuyện Cười Tinh Quái

Chương 14. Các Guru Khác Và Các Etceteranandas

Chương 15. Lửa Không Khói

Hết


Đọc Miễn Phí Sách Thiền  Download Sách Thiền PDF

Nghe/Tải 1,000 Files MP3 'Sách Nói Thiền Oshoê


0 Đánh giá

Ads Belove Post