Sen Nở Trời Phương Ngoại – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Sen Nở Trời Phương Ngoại – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Sách Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đọc và download hàng trăm quyển sách của Thầy tại đây.


Sen Nở Trời Phương Ngoại

Mục Lục
Nghe hoặc Tải MP3 Tác Phẩm 'Sen Nở Trời Phương Ngoại' ê


Chương 1. Kinh Pháp Hoa Và Đạo Bụt Đại Thừa

Chương 2. Kiến Giải Pháp Hoa Kinh (Phẩm 1, Phẩm 2)


Giáo pháp quí giá như vậy mà đem bán rẻ thì mất giá trị của giáo pháp ấy. Vì vậy mà người tu phải cẩn thận, không phải ai đến mình cũng đem Phật Pháp ra để trình bày. Chỉ khi nào người ta đạt tới một trình độ khao khát chín muồi rồi thì mình mới đem Phật Pháp ra để trao truyền cho họ. Điều đó cũng có nguyên do, tại vì trong số những người ngồi quanh Bụt, có kẻ tuy đã được chuẩn bị rồi, nhưng vẫn chưa có khả năng tiếp nhận được tư tưởng mới. Thế nào cũng có người hò hét, phản đối, có người liệng cà chua và trứng thối. Luôn luôn là như thế. Khi nói Pháp trước mấy chục ngàn người như vậy, thì thế nào cũng có người phản đối những tư tưởng mình đưa ra.
M

Hết
0 Đánh giá

Ads Belove Post