Hoa trôi trên sóng nước - Tiểu sử tác giả, Lời nói đầu và Mục lục

Hoa trôi trên sóng nước - Tiểu sử tác giả, Lời nói đầu và Mục lục

Price:

Read more


HOA TRÔI TRÊN SÓNG NƯỚC

Nguyên tác: Journey In Search Of The Way

The Spiritual Autobiography Of Satomi Myodo

Cuốn hồi ký “Michi “ (tạm dịch: Hoa trôi trên sóng nước) là cuốn sách nói về cuộc hành trình tìm đạo đầy gian khổ kéo dài hơn 40 năm của tác giả. Khi tạp chí Phật học Kyosho vừa khởi động loạt hồi ký này vào năm 1956, nó đã được các độc giả, nhất là độc giả phái nữ, say mê theo dõi. Lòng nhiệt thành và quyết tâm tìm đạo của bà là một tấm gương sáng cho tất cả những ai muốn bước chân vào cửa đạo. Ngoài ra, sự chứng đắc của bà đã đánh đổ quan niệm cổ hủ cho rằng chỉ có phái nam mới có thể thành công trên con đường tu học mà thôi.

Mục Lục

Tiểu sử tác giả và Lời nói đầu

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Hết

..............................

0 Đánh giá

Ads Belove Post