Ngưỡng Sơn Huệ Tịch (Kyozan) - Người Thực Của Thiền – Osho

Ngưỡng Sơn Huệ Tịch (Kyozan) - Người Thực Của Thiền – Osho

Price:

Read more

Thiền Osho by Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Ngưỡng Sơn Huệ Tịch (Kyozan)

Người Thực Của Thiền – Osho

Bài Nói Về Thiền

Mục LụcNghe hoặc Tải MP3 'Ngưỡng Sơn Huệ Tịch - Người Thực Của Thiền' ê


Chương 1. Phát Biểu Mênh Mông

Chương 2. Thiền Giống Như Hoa Dại

Khoảnh khắc bạn quên mất bản thân mình và chỉ tâm thức im lặng còn lại, bạn đã về nhà. Chứng ngộ không phải là cái gì đó đặc biệt; nó ẩn bên trong bạn, sự huy hoàng ẩn kín của bạn. Chỉ vì bạn quá bận tâm với thế giới bên ngoài đến mức bạn có thể quên mất mọi thứ, đặc biệt những thứ rất hiển nhiên.

Chương 3. Giao Cảm Rất Tươi

Chương 4. Đá Đập Vào Tre

Hết


Đọc Miễn Phí Sách Osho - Download Sách Osho PDF

Nghe Miễn Phí Sách Nói Osho Hoặc Download ê

0 Đánh giá

Ads Belove Post