Osho - Con Đường Hoàn Hảo

Osho - Con Đường Hoàn Hảo

Price:

Read more

Thiền Osho by Hành Trình Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Con Đường Hoàn Hảo – Osho

Những bài nói của Osho từ ngày 3 đến 8 tháng 6, 1964

Mục Lục
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Chính vì vậy mà tôi muốn kêu gọi bạn. Tôi muốn đánh thức bạn từ giấc ngủ của bạn. Bạn không nhìn thấy rằng, cuộc đời bạn đã trở nên quá vô nghĩa và vô dụng, trở nên hoàn toàn tẻ nhạt sao? Cuộc sống đã mất đi tất cả ý nghĩa, tất cả mục đích. Nhưng đây là lẽ tự nhiên. Không có ánh sáng trong trái tim con người thì cũng không thể có bất kỳ ý nghĩa nào trong cuộc đời họ. Không thể có bất kỳ niềm vui nào trong cuộc đời họ khi không có ánh sáng trong chính bản thể họ.

OSHO


Chương 1. Vui mừng chào đón

Chương 2. Buổi sáng đầu tiên

Chương 3. Buổi tối đầu tiên

Chương 4. Buổi sáng thứ hai

Chương 5. Buổi tối thứ hai

Chương 6. Buổi sáng thứ ba

Chương 7. Buổi tối thứ ba

Chương 8. Buổi sáng thứ tư

Chương 9. Buổi tối cuối cùng

Chương 10. Lời chào tạm biệt

Chương 10. Lời chào tạm biệt

Hết

Xem Tiếp Chương 2 – Quay Về Mục LụcAds Belove Post