Osho – Dhammapada: Con Đường Của Phật (Tập 1)

Osho – Dhammapada: Con Đường Của Phật (Tập 1)

Price:

Read more

Thiền Osho by Vô Ngã

Dhammapada - Con Đường Của Phật - Osho

(12 Tập)

Dhammapada - Con Đường Của Phật (Tập 1)

Mục Lục
Nghe hoặc Tải MP3 Phần 1 của Tập 1 ê


Nghe hoặc Tải MP3 Phần 2 của Tập 1 ê


Giới Thiệu

Chương 1. Chúng Ta Là Điều Ta Nghĩ

Chương 2. Ghế Rỗng

Chương 3. Thật Hay Giả

Chương 4. Chỉ May, Tôi Đoán

Chương 5. Tỉnh Thức Là Cuộc Sống


Nhớ bản thân bạn là vị phật là kinh nghiệm quí giá nhất, bởi vì nó là cái vĩnh hằng của bạn, nó là cái bất tử của bạn. Nó không phải là bạn, nó là chính sự tồn tại của bạn. Bạn là một với những vì sao và cây cối và bầu trời và đại dương. Bạn không còn tách biệt. Lời cuối cùng của Phật là sammasati. Nhớ rằng bạn là vị phật. Sammasati. - Cương Lĩnh Thiền

 

Chương 6. Qua Chiếc Kính Tối

Chương 7. Bằng Quan Sát

Chương 8. Bắt Đầu Một Pha Mới

Chương 9. Được Ngồi Trong Hang Của Trái Tim

Chương 10. Không Này Không Nọ

Hết

Xem Tiếp Chương 2 - Quay Về Mục Lục Tập 1 - Quay Về Mục Lục Toàn Tập


Đọc Miễn Phí Sách Osho - Download Sách Osho PDF

Nghe Miễn Phí Sách Nói Osho Hoặc Download


Ads Belove Post