Đạo Phật Qua Nhận Thức Mới – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đạo Phật Qua Nhận Thức Mới – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Sách Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đọc và download hàng trăm quyển sách của Thầy tại đây.

Đạo Phật Qua Nhận Thức Mới

Lời Nói Đầu Và Mục LụcPlaylist Gia Đình Chánh Niệm


Lời Nói Đầu

Lâu nay, trên mặt báo chí, thỉnh thoảng thấy xuất hiện vài ba bài viết về đạo Phật. Có bài nói đúng mà cũng có bài chứa nhiều sai lạc, dễ làm lầm độc giả.

Không phải chỉ đọc một vài quyển kinh sách mà gọi là đủ điều kiện để viết về đạo Phật. Tuy nhiên, nếu đã tự nhận là tu theo đạo Phật, mỗi Phật tử không thể không nên biết qua đại cương Phật học.

Ðể giúp ích về phương diện này, và cũng để cho mọi người khỏi hiểu sai lạc vì những bài báo nói trên, thầy Thạc Ðức, giáo sư tại Phật Học Ðường Việt Nam, đã viết một loạt mười bài về đạo Phật trên báo Dân Chủ.

Nay thể theo ý muốn của nhiều giáo hữu chưa đọc, hoặc đã đọc rồi mà muốn cho nhiều người khác cùng được đọc, chúng tôi đã góp nhặt những bài ấy và cho in ra thành sách, mong rằng lối trình bày sang suốt và mạch lạc của tác giả sẽ giúp độc giả có một nhận thức rõ rệt về đạo Phật là một đạo đang chinh phục hàng trí thức Âu Mỹ, sau khi đã thấm nhuần tâm hồn người Châu Á.

Viết tại Sài Gòn, ngày 20/1/57

Hội trưởng Hội Phật Học Nam Việt

Cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền


Phật là tôn giáo hay không là tôn giáo. Ta phải vượt ra ngoài những loại định nghĩa kia, như thế mới hiểu được đạo Phật là gì. Ta cũng có thể gọi Ðạo Phật là một triết học, một tôn giáo, nếu ta muốn, nhưng không phải vì thế mà ta biến cải được đạo Phật. Ðạo Phật là đạo Phật, hoặc nói rõ hơn, đạo Phật là những giáo lý của Phật dạy.

Mục Lục

Chương 1. Ðạo Phật là triết học hay là một tôn giáo?

Chương 2. Phật học với các môn học khác

Chương 3. Vấn đề đức tin trong đạo Phật

Chương 4. Vấn đề chân lý trong đạo Phật

Chương 5. Vấn đề khổ vui trong đạo Phật

Chương 6. Vấn đề giải thoát trong đạo Phật

Chương 7. Vấn đề tâm vật trong đạo Phật

Chương 8. Vấn đề linh hồn trong đạo Phật

Chương 9. Vấn đề nguyên nhân đầu tiên trong đạo Phật

Chương 10. Vấn đề nhân vị trong đạo Phật

Hết


0 Đánh giá

Ads Belove Post