Trái Tim Của Hiểu Biết – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Trái Tim Của Hiểu Biết – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Sách Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đọc và download hàng trăm quyển sách của Thầy tại đây.


Trái Tim Của Hiểu Biết

Kinh Tinh Yếu Bát Nhã do Thầy Nhất Hạnh giảng

tại chùa Pháp Hoa, Adelaide Úc,

ngày 23-11-1986.

Lưu Hoằng Nguyện thu thanh và chép ra,

Lư Thị Hồng sắp chữ.

Mục LụcNghe hoặc Tải MP3 Tác Phẩm 'Trái Tim Của Hiểu Biết' ê


Chương 1. Tường Không Bao Giờ Chấp Nhận Trái Banh

Chương 2. Càn Khôn Rút Lại Đầu Sợi Tóc

Chương 3. Không Sinh Cũng Không Diệt


Khi nghe một ý kiến gì, mình thường lấy nhận thức của mình so sánh với ý kiến đó. Nếu ý kiến người ta đưa ra phù hợp với ý kiến mình sẵn có trong lòng thì mình cho là ý kiến đó có thể chấp nhận được; còn khi người ta nói câu gì không phù hợp với nhận thức mình sẵn có thì mình không chấp nhận. Cũng giống như khi chơi banh, ta liệng banh vào tường, tường dội trái banh lại, tường không bao giờ chấp nhận trái banh. Nếu ta có những kiến thức chấp chặt, ta không thể tiếp nhận những ý kiến khác với ý kiến của ta nữa. Do đó mình phải biết thu hồi bức tường của mình lại để trái banh có thể vượt qua.

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Chương 4. Bộ Anh Nghĩ Mình Làm Bụt Sướng Lắm Sao?

Chương 5. Qua, Qua Bên Kia Rồi, Tỉnh Thức Rồi!

Hết
0 Đánh giá

Ads Belove Post