Con Đường Bên Ngoài Mọi Con Đường - Osho

Con Đường Bên Ngoài Mọi Con Đường - Osho

Price:

Read more

Thiền Osho by Hành Trình Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Con Đường Bên Ngoài Mọi Con Đường – Osho

Bài nói về Sarvasat Upanishad

Mục Lục
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Nhưng tôn giáo là vấn đề hoàn toàn khác. Trong tôn giáo biến đổi là cần thiết trước khi có thể thu được việc biết. Chừng nào bạn còn chưa thay đổi, bạn không thể nào hiểu được; bạn sẽ phải được biến đổi để hiểu. Chừng nào biến đổi còn chưa mang tính hiện hữu bên trong của bạn, tích luỹ trí tuệ sẽ không có tác dụng; chúng trở thành lừa dối, tự lừa dối. Đó là lí do tại sao tốt hơn cả là vẫn còn dốt nát thay vì tự lừa dối mình bằng giả tưởng sai lầm về tri thức, bởi vì người dốt nát ít nhất cũng còn khiêm tốn, người có học trở nên bản ngã và kiêu ngạo. Người dốt nát ít nhất cũng còn cảm thấy nỗi đau của cái trống rỗng trong mình và nước mắt chảy ra từ mắt người đó, nhưng người có học vênh váo, nước mắt của người đó đã khô mất rồi và cơn khát của người đó đã biến mất dần. Thậm chí nước giả cũng có khả năng thoả mãn cho cơn khát của người ta...

OSHO


Chương 1. Một thuyền, hai lữ khách

Chương 2. Truy tìm

Chương 3. Hiền nhân trả lời

Chương 4. Bốn trạng thái của tồn tại

Chương 5. Cuộc tìm kiếm cá nhân

Chương 6. Thể vật lí và năng lượng

Chương 7. Thể trí và các thể nhận biết và phúc lạc

Chương 8. Vượt ra ngoài giác quan

Chương 9. Bạn là nhà tù riêng của mình

Chương 10. Chúng ta là điều ta làm

Chương 11. Vĩnh hằng là gì?

Chương 12. Tình yêu là tự do

Chương 13. Bạn còn nhiều hơn bạn tưởng

Chương 14. Chấm dứt ảo tưởng

Chương 15. Kẻ hầu đã trở thành chủ

Chương 16. Bên ngoài tất cả - nhân chứng

Chương 17. Như thế là bí ẩn này

Hết

Xem Tiếp Chương 2 – Quay Về Mục LụcAds Belove Post