Giận – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Giận – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Price:

Read more

Nhất Hạnh Tăng Thân by Vô Ngã

Sách Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đọc và download hàng trăm quyển sách của Thầy tại đây.


Giận

Mục Lục
Nghe hoặc Tải MP3 'Giận' ê


Chương 1. Thực Tập Hạnh Phúc

Chương 2. Tiêu Thụ Sân Hận

Chương 3. Dập Tắt Lửa Giận

Chương 4. Tiếng Nói Của Yêu Thương Chân Thật

Chương 5. Chuyển Hóa

Chương 6. Truyền Thông Với Tâm Từ Bi


Rất nhiều người đã đi tìm hạnh phúc từ bên ngoài, nhưng hạnh phúc thật sự chỉ có thể có được tự bên trong. Theo lối sống bây giờ, người ta cho rằng hạnh phúc là có thật nhiều tiền bạc, nhiều quyền lực và có địa vị cao sang trong xã hội. Nhưng nếu nhìn cho kỹ thì sẽ thấy có rất nhiều người giàu sang hay nổi tiếng mà vẫn đau khổ, mà vẫn tự tử.

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Chương 7. Tâm Kinh Của Bạn

Chương 8. Không Có Kẻ Thù

Chương 9. David Và Angelina

Chương 10. Ôm ấp Cơn Giận Bằng Chánh Niệm

Chương 11. Hơi Thở Chánh Niệm

Chương 12. Phục Hồi Tịnh Độ

Hết0 Đánh giá

Ads Belove Post