Osho - Yoga: Alpha Và Omega (Tập 1)

Osho - Yoga: Alpha Và Omega (Tập 1)

Price:

Read more

Thiền Osho by Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Yoga - Alpha Và Omega – Osho

Mục Lục

Nghe hoặc Tải MP3 'Yoga - Alpha Và Omega' ê


Chương 1. Giới Thiệu Về Con Đường Của Yoga

Chương 2. Vô Ham Muốn, Bạn Được Chứng Ngộ

Chương 3. Năm Biến Thể Tâm Trí

Chương 4. Điên Hay Thiền

Chương 5. Tri Thức Đúng


Yêu sẽ không thể nào chịu được nếu không có cái đối lập của nó. Nếu bạn không thể tách rời khỏi người được yêu của bạn, điều đó sẽ là không thể nào chịu được; toàn thể sự việc sẽ trở thành đơn điệu thế, nó sẽ tạo ra nhàm chán. Sống tồn tại cùng các cái đối lập - đó là lí do tại sao nó thú vị thế. Tới cùng nhau và đi xa ra, lại tới cùng nhau và lại đi xa; dâng lên và rơi xuống. Nghĩ về sóng trong đại dương dâng lên và không thể rơi xuống, nghĩ về mặt trời đã mọc lên và không thể lặn xuống. Chuyển động từ cực này sang cực khác là bí mật rằng cuộc sống liên tục là điều thú vị.

Chương 6. Thuần Khiết Của Yoga

Chương 7. Được Định Bên Trong Bản Thân Bạn

Chương 8. Dừng Lại, Và Nó Ở Đây!

Chương 9. Thực Hành Và Vô Ham Muốn

Chương 10. Nguyên Nhân Của Khổ

Hết


Đọc Miễn Phí Sách Osho - Download Sách Osho PDF

Nghe Miễn Phí Sách Nói Osho Hoặc Download ê

0 Đánh giá

Ads Belove Post