A, Cái Này - Osho

A, Cái Này - Osho

Price:

Read more

Thiền Osho by Hành Trình Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

A, Cái Này! – Osho

Bài nói về Thiền

Mục Lục


Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Thiền chỉ là thiền. Không có gì so sánh được với nó. Nó là duy nhất - duy nhất theo nghĩa rằng nó là bình thường nhất và vậy mà là hiện tượng phi thường nhất đã từng xảy ra cho tâm thức con người. Nó là bình thường nhất vì nó không tin vào tri thức, nó không tin vào tâm trí. Nó không phải là triết lí, không phải là tôn giáo. Nó là việc chấp nhận sự tồn tại bình thường với trái tim toàn bộ, với con người toàn bộ của người ta, không ham muốn thế giới khác nào đó, siêu-thế gian, siêu-tinh thần. Nó không quan tâm tới cái vô nghĩa bí truyền nào, không quan tâm tới siêu hình chút nào. Nó không khao khát bờ bên kia; bờ này là quá đủ rồi. Việc chấp nhận bờ này của nó là mênh mông tới mức chính việc chấp nhận nó làm biến đổi bờ này - và chính bờ này trở thành bờ kia: Chính thân thể này là phật; Chính thế gian này là thiên đường hoa sen.

OSHO


Chương 1. Tâm của việc biết là bây giờ

Chương 2. Không không

Chương 3. Ta cao hơn

Chương 4. Chết trong Thầy

Chương 5. Nhìn đúng và lập tức

Chương 6. Thử nó theo cách của tôi

Chương 7. Không để ý

Chương 8. Không việc biết là điều thân thiết nhất

Hết

Xem Tiếp Chương 2 – Quay Về Mục Lục0 Đánh giá

Ads Belove Post