Cỏ Tự Nó Mọc - Osho

Cỏ Tự Nó Mọc - Osho

Price:

Read more

Thiền Osho by Hành Trình Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Cỏ Tự Nó Mọc – Osho

Bài nói về Thiền

Mục Lục
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Thiền là sự trưởng thành rất phi thường. Hiếm khi một khả năng như vậy trở thành thực tại vì nhiều điều ngẫu nhiên tham gia vào. Nhiều lần trước đây, khả năng này đã tồn tại - một sự xảy ra tâm linh nào đó có thể đã trưởng thành và trở thành giống như Thiền nhưng nó chưa bao giờ được nhận ra tới tính toàn bộ của nó. Chỉ thỉnh thoảng trong toàn thể lịch sử tâm thức con người mới có một điều như Thiền đi vào hiện hữu. Nó rất hiếm hoi.

OSHO


Chương 1. Ý nghĩa của Thiền

Chương 2. Thầy và đệ tử

Chương 3. Trống rỗng và mũi của sư

Chương 4. Thác lớn ở Luliang

Chương 5. Thầy im lặng

Chương 6. Thức tỉnh

Chương 7. Không là người chết

Chương 8. Cánh đồng nhuộm mầu tím thẫm

Hết

Xem Tiếp Chương 2 – Quay Về Mục Lục0 Đánh giá

Ads Belove Post