Đạo Nguyên Thiền Sư (Dogel) – Tìm Kiếm Và Hoàn Thành – Osho

Đạo Nguyên Thiền Sư (Dogel) – Tìm Kiếm Và Hoàn Thành – Osho

Price:

Read more

Thiền Osho by Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Đạo Nguyên Thiền Sư (Dogel)

Tìm Kiếm Và Hoàn Thành – Osho

Bài Nói Về Thiền

Mục Lục
Nghe hoặc Tải MP3 'Đạo Nguyên Thiền Sư (Dogel) - Tìm Kiếm Và Hoàn Thành' ê


Chương 1. Học Đạo... Quên Cái Ta...

Chương 2. Củi Và Tro

Chương 3. Đại Dương Không Núi

Chương 4. Lặn Sâu Chút Ít


Người đó toả ra chân lí; và nếu bạn đã sẵn sàng, bỗng nhiên cái gì đó nhoáng lên. Tất cả mọi thắc mắc tan biến, bạn biết mình đã tìm thấy thầy. Bây giờ không có gì cần hỏi cả. Bất kì cái gì được cần tới, thầy sẽ cho nó. Thực ra, chỉ bởi vì nghèo nàn của ngôn ngữ mà chúng ta nói, "Thầy sẽ cho nó." Chân lí là, khi bạn sẵn sàng thì nó đơn giản mưa rào lên bạn - thầy thậm chí không thể ngăn cản được nó. Thầy đã toả sáng, chỉ mỗi cánh cửa của bạn bị đóng. Cho nên những rung động đó, và chúng đơn giản là những rung động, quay trở lại. Nếu cánh cửa mở ra, chẳng điều gì được nói và mọi thứ đều được hiểu.

Chương 5. Trăng Chưa Hề Làm Vỡ Nước

Chương 6. Trời Không Bị Rạch Bởi Mây

Chương 7. Sống Một Ngày Như Phật

Chương 8. Một Cách Bí Mật, Ngọc Trong Áo

Hết


Đọc Miễn Phí Sách Osho - Download Sách Osho PDF

Nghe Miễn Phí Sách Nói Osho Hoặc Download ê

0 Đánh giá

Ads Belove Post