Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Price:

Read more

Nhất Hạnh Tăng Thân by Vô Ngã

Sách Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đọc và download hàng trăm quyển sách của Thầy tại đây.


Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức

Mục Lục

Nghe hoặc Tải MP3 'Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức' ê
Chương 1. Hơi Thở Của Zoe

Chương 2. Nguyên Tắc Rửa Bát Để Mà Rửa Bát

Chương 3. Làm Hòa Với Múi Quýt

Chương 4. Phép Lạ Là Đi Trên Mặt Đất

Chương 5. Nắm Lấy Hơi Thở Chánh Niệm

Chương 6. Đếm Hơi Thở Và Theo Dõi Hơi Thở

Chương 7. Mỗi Động Tác Là Một Lễ Nghi

Chương 8. Hãy Là Nụ Cười

Chương 9. Thức Dậy Giữa Làng Hồng

Chương 10. Hạt Sỏi Trong Lòng Cát Mịn

Chương 11. Nhận Diện

Chương 12. Vọng Tâm Thành Chân Tâm

Chương 13. Một Là Tất Cả, Tất Cả Là Một

Chương 14. Độ Nhất Thiết Khổ Ách

Chương 15. Du Ngoạn Trên Những Đợt Sóng Sanh Tử

Chương 16. Cây Bưởi Trước Nhà

Chương 17. Tiếng Hải Triều Vang Dậy

Chương 18. Nước Sông Trong Hơn, Cỏ Cây Xanh Thêm

Chương 19. Ba Câu Trả Lời Mầu Nhiệm


Sự kiện tôi đứng đây rửa và rửa những cái bát này là một sự kiện mầu nhiệm. Tôi hoàn toàn là tôi, làm chủ được hơi thở tôi, ý thức được sự có mặt, ý thức tâm, ý thức ý và hành động của tôi. Tôi không bị động trong hoàn cảnh như một cái nút chai bị những đợt sóng trên mặt biển vùi dập và lôi kéo, tâm ý tôi không tán thất trong loạn tưởng như một mớ bọt biển trên đầu sóng, tan nát thảm thương khi làn sóng đập đầu vào ghềnh đá.

 Chương 20. Ba Mươi Mốt Bài Thực Tập

20.1. Thực Tập Cười Hàm Tiếu

1a. Cười Hàm Tiếu Khi Mới Thức Dậy Buổi Sáng

1b. Cười Hàm Tiếu Trong Lúc Rỗi Rảnh

1c. Cười Hàm Tiếu Trong Khi Nghe Một Bản Nhạc

1d. Cười Hàm Tiếu Trong Khi Bực Bội

20.2. Tập Buông Thư

2a. Tập Buông Thư Trong Thế Nằm

2b. Buông Thư Trong Tư Thế Ngồi

20.3. Tập Thở

3a. Thở Bụng

3b. Thở Trong Khi Đếm Bước Chân

3c. Đếm Hơi Thở

3d. Theo Dõi Hơi Thở Trong Khi Nghe Nhạc

3e. Theo Dõi Hơi Trong Khi Nói Chuyện

3f. Theo Dõi Hơi Thở

3g. Thở An Định Thân Tâm Để Thực Hiện Hỷ Lạc

20.4. Quán Niệm Tư Thế Của Thân Thể Và Động Tác Thân Thể

4a. Quán Niệm Tư Thế Của Thân Thể

4b. Quán Niệm Khi Pha Trà

4c. Quán Niệm Khi Rửa Bát

4d. Quán Niệm Khi Giặt Áo

4e. Quán Niệm Khi Dọn Nhà

4f. Quán Niệm Khi Tắm

4g. Quán Niệm Về Hạt Sỏi

4h. Tổ Chức Ngày Quán Niệm

20.5. Quán Niệm Về Duyên Khởi

5a. Quán Niệm Về Ngũ Uẩn

5b. Quán Niệm Về Ta

5c. Quán Niệm Bộ Xương Của Chính Ta

5d. Quán Niệm Về Người Thân Yêu Mới Chết

5e. Quán Niệm Về "Không"

20.6.

6a. Quán Niệm Về Người Mình Oán Ghét Nhất

6b. Quán Niệm Về Khổ Đau Do Vô Minh Tạo Ra

6c. Quán Niệm Về Hành Động Vô Tướng

6d. Quán Niệm Về Hành Xả

6e. Quán Niệm Về Bất Xả

Chương 21. Kinh Lục

21.1. Kinh An Ban Thủ Ý

21.2. Kinh Bách Thiên Tụng Bát Nhã

21.3. Kinh Bảo Tích

21.4. Kinh Duy Ma Cật

21.5. Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa

Hết

Xem Chương 1 – Quay Về Mục Lục0 Đánh giá

Ads Belove Post