Sách Của Những Bí Mật (Tập 1 - Combo Bộ 5 Tập) - Osho

Sách Của Những Bí Mật (Tập 1 - Combo Bộ 5 Tập) - Osho

Price:

Read more

Thiền Osho by Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Sách Của Những Bí Mật (Tập 1) – Osho

(Combo Bộ 5 Tập)

Mục LụcNghe hoặc Tải MP3 'Sách Của Những Bí Mật (Tập 1)' ê


“Sách Của Những Bí Mật” là tập hợp 80 bài giảng của Osho trong thời gian từ 01/10/1972 tới 01/3/1973 tại Ấn Độ, được gọi đơn giản là Vigyan Bhairav Tantra. Trong bộ sách này, Osho đã đơn giản hóa 112 kỹ thuật thiền vào ngôn ngữ của người thế tục.

Chương 1. Thế Giới Mật Tông

Chương 2. Con Đường Của Yoga Và Con Đường Của Mật Tông

Chương 3. Hơi Thở – Cây Cầu Tới Vũ Trụ

Chương 4. Những Dối Trá Của Tâm Trí

Chương 5. Năm Kỹ Thuật Về Sự Chú Tâm

Chương 6. Những Phương Tiện Để Vượt Lên Mơ

Chương 7. Những Kỹ Thuật Giúp Bạn Thanh Thản

Chương 8. Chấp Nhận Hoàn Toàn Và Không Phân Chia


Người ta nói rằng 112 kỹ thuật thiền của Vigyan Bhairav Tantra đã chứa đựng tất cả, không có kỹ thuật thiền nào không được đề cập đến trong đó. Các kỹ thuật này dành cho mọi người ở mọi lứa tuổi và mọi thời điểm, dành cho toàn thể nhân loại của mọi thời đại. Người ta nói rằng, ai cũng có thể tìm thấy ít nhất một kỹ thuật (trong số 112 kỹ thuật) phù hợp với mức độ phát triển tâm linh và khí chất bên trong của mình.
Bộ sách này được nhiều người coi là một trong những cuốn sách quan trọng nhất của Osho. Vigyan Bhairav Tantra nay được phát hành dưới tên “Sách Của Những Bí Mật”, trọn bộ 5 tập, mỗi tập gồm 16 chương.


Chương 9. Những Kỹ Thuật Để Định Tâm

Chương 10. An Lạc Bởi Trở Nên Định Tâm

Chương 11. Những Kỹ Thuật Thâm Nhập Vào Các Trung Tâm Nội Tại

Chương 12. Vượt Lên Tâm Trí Tới Cội Nguồn

Chương 13. Đi Vào Định Tâm Bên Trong

Chương 14. Đổi Hướng Năng Lượng

Chương 15. Hướng Tới Thực Tại Nguyên Sơ Bên Trong

Chương 16. Vượt Lên Tội Lỗi Của Vô Thức

Hết

Quay Về Mục Lục Toàn Tập


Đọc Miễn Phí Sách Osho - Download Sách Osho PDF

Nghe Miễn Phí Sách Nói Osho Hoặc Download ê

Ads Belove Post