Sách Của Những Bí Mật (Tập 1) - Osho

Sách Của Những Bí Mật (Tập 1) - Osho

Price:

Read more

Sách Của Những Bí Mật – Osho
Sách của những bí mật” là tập hợp 80 bài giảng của Osho trong thời gian 01/10/1972 tới 01/3/1973 tại Ấn Độ, được gọi đơn giản là Vigyan Bhairav Tantra. Trong bộ sách này, Osho đã đơn giản hóa 112 kỹ thuật thiền vào ngôn ngữ của người thế tục. Người ta nói rằng 112 kỹ thuật thiền của Vigyan Bhairav Tantra đã chứa đựng tất cả, không có kỹ thuật thiền nào không được đề cập đến trong đó. Các kỹ thuật này dành cho mọi người ở mọi lứa tuổi và mọi thời điểm, dành cho toàn thể nhân loại của mọi thời đại. Người ta nói rằng, ai cũng có thể tìm thấy ít nhất một kỹ thuật (trong số 112 kỹ thuật) phù hợp với mức độ phát triển tâm linh và khí chất bên trong của mình.
Bộ sách này được nhiều người coi là một trong những cuốn sách quan trọng nhất của Osho. Vigyan Bhairav Tantra nay được phát hành dưới tên “Sách của những bí mật”, trọn bộ 5 tập, mỗi tập gồm 16 chương.
Sách Của Những Bí Mật (Tập 1) - Osho

Powered by RedCircle


Chương 1. Thế giới Tantra
Chương 2. Con đường của Yoga và con đường của Tantra
Chương 3. Hơi thở – cây cầu tới vũ trụ
Chương 4. Những dối trá của tâm trí
Chương 5. Năm kỹ thuật về sự chú tâm
Chương 6. Những phương tiện để vượt lên mơ
Chương 7. Những kỹ thuật giúp bạn thanh thản
Chương 8. Chấp nhận hoàn toàn và không phân chia
Chương 9. Những kỹ thuật để định tâm
Chương 10. An lạc bởi trở nên định tâm
Chương 11. Những kỹ thuật thâm nhập vào các trung tâm nội tại
Chương 12. Vượt lên tâm trí tới cội nguồn
Chương 13. Đi vào định tâm bên trong
Chương 14. Đổi hướng năng lượng
Chương 15. Hướng tới thực tại nguyên sơ bên trong
Chương 16. Vượt lên tội lỗi của vô thức.

Ads Belove Post