Osho - Chim Tung Cánh

Osho - Chim Tung Cánh

Price:

Read more

Thiền Osho by Hành Trình Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Chim Tung Cánh – Osho

Bài giảng về Thiền

Mục Lục


Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Cõi trời và địa ngục không có tính địa lí. Nếu bạn đi tìm chúng bạn sẽ không bao giờ thấy chúng ở đâu cả. Chúng ở bên trong bạn, chúng mang tính tâm lí. Tâm trí là cõi trời, tâm trí là địa ngục, và tâm trí có năng lực trở thành cả hai. Nhưng mọi người liên tục nghĩ về mọi thứ ở đâu đó bên ngoài. Chúng ta bao giờ cũng liên tục tìm mọi thứ bên ngoài vì ở bên trong là rất khó. Chúng ta đi ra ngoài. Nếu ai đó nói có Thượng đế, chúng ta nhìn lên trời. Ở đâu đó, ngồi đó, sẽ là người thiêng liêng.

OSHO


Chương 1. Làm rỗng chén đi

Chương 2. Không tâm trí, không chân lí

Chương 3. Cổng của cõi trời và địa ngục

Chương 4. Uống chén trà

Chương 5. Thầy của thiền viện mới

Chương 6. Phép màu của cái bình thường

Chương 7. Thầy giáo nghiêm khắc

Chương 8. Thiền không viết

Chương 9. Cứu mèo

Chương 10. Thầy của im lặng

Chương 11. Tỉnh lại đi

Hết

Xem Tiếp Chương 2 – Quay Về Mục Lục0 Đánh giá

Ads Belove Post