Chính Thân Này Là Phật - Osho

Chính Thân Này Là Phật - Osho

Price:

Read more

Thiền Osho by Hành Trình Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Chính Thân Này Là Phật – Osho

Bài nói về bài ca thiền của Bạch Ẩn

Mục Lục
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Những người yêu của tôi: Tôi yêu các bạn. Tình yêu là thông điệp của tôi - hãy để nó cũng là thông điệp của bạn nữa. Yêu là mầu sắc của tôi và khí hậu của tôi. Với tôi, yêu là tôn giáo duy nhất. Mọi thứ khác chỉ là rác rưởi, mọi thứ khác không là gì ngoài mơ do tâm trí khuấy tung lên. Yêu là điều bản chất duy nhất trong sự sống, mọi thứ khác là ảo vọng. Hãy để yêu tăng trưởng trong bạn và Thượng đế sẽ tăng trưởng theo cách riêng của nó. Nếu bạn bỏ lỡ yêu, bạn sẽ bỏ lỡ Thượng đế và tất cả.

OSHO


Chương 1. Tiếng gầm của sư tử

Chương 2. Alleluia cuối cùng

Chương 3. Bây giờ là thời gian duy nhất cho tim

Chương 4. Trên cánh gió

Chương 5. Chuyến bay tới mặt trời

Chương 6. Bánh này ngon tuyệt

Chương 7. Hấp tấp tới chính tận cùng

Chương 8. Ra khỏi địa ngục - Yo-Ho!

Chương 9. Ác mộng của hoàng đế

Chương 10. Một tiếng hét

Hết

Xem Tiếp Chương 2 – Quay Về Mục Lục0 Đánh giá

Ads Belove Post