Con Đường Của Yêu – Osho

Con Đường Của Yêu – Osho

Price:

Read more

Thiền Osho by Hành Trình Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Con Đường Của Yêu – Osho

Nói về bài thơ của Kabir

Mục Lục


Nghe hoặc Tải MP3 'Con Đường Của Yêu' êSiêu việt trên các mâu thuẫn là siêu việt trên tâm trí, và siêu việt trên tâm trí là biết yêu là gì. Bất kì cái gì bạn đã biết cho tới giờ như là yêu đều không có liên quan gì tới yêu. Nó là việc lạm dụng từ. 'Yêu' đã bị lạm dụng rất nhiều. Chỉ có vài từ đã bị lạm dụng như 'yêu'. 'Thượng đế' là từ khác, 'an bình' là từ khác. Nhưng 'yêu' ở trên đỉnh danh sách. Mọi người nói về yêu và không ai biết nó là gì. Mọi người hát về nó, mọi người làm thơ ca về nó, và họ không biết yêu là gì.

OSHO


Chương 6. Ba Ngôi Bên Trong

Chương 7. Hài Hoà Của Yêu Và Từ Bỏ

Chương 8. Thượng Đế Vẫn Hi Vọng

Chương 9. Cõi Trời Là Mọi Đường Tới Cõi Trời

Chương 10. Xin Dậy Đi

Hết


Đọc Miễn Phí Sách Osho - Download Sách Osho PDF

Nghe Miễn Phí Sách Nói Osho Hoặc Download ê

0 Đánh giá

Ads Belove Post