Con Đường Của Yêu – Osho

Con Đường Của Yêu – Osho

Price:

Read more

Thiền Osho by Hành Trình Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Con Đường Của Yêu – Osho

Nói về bài thơ của Kabir

Mục Lục
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Siêu việt trên các mâu thuẫn là siêu việt trên tâm trí, và siêu việt trên tâm trí là biết yêu là gì. Bất kì cái gì bạn đã biết cho tới giờ như là yêu đều không có liên quan gì tới yêu. Nó là việc lạm dụng từ. 'Yêu' đã bị lạm dụng rất nhiều. Chỉ có vài từ đã bị lạm dụng như 'yêu'. 'Thượng đế' là từ khác, 'an bình' là từ khác. Nhưng 'yêu' ở trên đỉnh danh sách. Mọi người nói về yêu và không ai biết nó là gì. Mọi người hát về nó, mọi người làm thơ ca về nó, và họ không biết yêu là gì.

OSHO


Chương 1. Yêu là chìa khoá chủ

Chương 2. Mọi thứ vẫn tốt đẹp

Chương 3. Và nhà là không xa

Chương 4. Tôn giáo là việc nở hoa cá nhân

Chương 5. Ta hát vinh quang của hình tướng

Chương 6. Ba ngôi bên trong

Chương 7. Hài hoà của yêu và từ bỏ

Chương 8. Thượng đế vẫn hi vọng

Chương 9. Cõi trời là mọi đường tới cõi trời

Chương 10. Xin dậy đi

Hết

Xem Tiếp Chương 2 – Quay Về Mục Lục0 Đánh giá

Ads Belove Post