Osho - Chuyến Bay Của Một Mình Tới Một Mình

Osho - Chuyến Bay Của Một Mình Tới Một Mình

Price:

Read more

Thiền Osho by Hành Trình Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Chuyến Bay Của Một Mình Tới Một Mình – Osho

Bài nói về Kaivalya Upanishad

Mục Lục
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Con người có thể trở nên tự do, nhưng con người cũng sẽ phải nỗ lực. Nhưng ngay cả trước khi người đó làm nhiều nỗ lực, thì người đó sẽ phải cầu khẩn quyền năng của đấng vĩ đại hơn bản thân người đó. Thậm chí trước khi làm nỗ lực, người đó sẽ phải cầu nguyện. Nỗ lực của người đó sẽ bắt đầu bằng lời cầu nguyện. Bạn có thể nói rằng lời cầu nguyện là nỗ lực đầu tiên của người đó. Lời cầu nguyện là cần thiết, nhưng nó nó là không đủ. Nỗ lực là điều phải có, nhưng nó không đủ. Nơi lời cầu nguyện và nỗ lực cùng nắm tay nhau, năng lượng khổng lồ được sinh ra làm cho ngay cả điều không thể được cũng trở thành có thể được.

OSHO


Chương 1. Tính một của vật chất và tinh thần

Chương 2. Thái độ của đệ tử

Chương 3. Sâu trong hang của tâm

Chương 4. Mắt và chân cho cuộc hành trình

Chương 5. Tinh hoa của sùng kính

Chương 6. Điều được thấy trong thiền

Chương 7. Thượng đế là quyền năng của chứng kiến

Chương 8. Người yêu và người được yêu thành một

Chương 9. Lửa của việc biết

Chương 10. Maya: Thôi miên của thế giới

Chương 11. Bên ngoài ba thể

Chương 12. Ngươi là cái đó

Chương 13. Ta là tâm thức thuần khiết

Chương 14. Cái vi tế và Vũ trụ

Chương 15. Tan chảy là biết

Chương 16. Chỉ có cái một

Chương 17. Nhận biết và nỗ lực

Hết

Xem Tiếp Chương 2 – Quay Về Mục Lục0 Đánh giá

Ads Belove Post