Osho - Thiền Động (Thiền - Tự Do Đầu Tiên Và Cuối Cùng)

Osho - Thiền Động (Thiền - Tự Do Đầu Tiên Và Cuối Cùng)

Price:

Read more

Thiền Osho by Hành Trình Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Thiền – Tự Do Đầu Tiên Và Cuối Cùng – Osho

(Thiền Động Osho)

Mục Lục


Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Chứng kiến đơn thuần có nghĩa là quan sát vô tư, vô định kiến; đó là toàn bộ bí mật của thiền.

OSHO


Giới thiệu

Về thiền

Chương 1. Thiền là gì?

Chương 2. Việc nở hoa của thiền

Khoa học về thiền

Chương 3. Phương pháp và thiền

Chương 4. Gợi ý cho người mới bắt đầu

Chương 5. Hướng dẫn tới tự do

Các cách thiền

Chương 6. Hai phương pháp thức tỉnh mạnh mẽ

Chương 7. Thiền động: tẩy rửa và mở hội

Chương 8. Thiền Kundalini

Trị liệu thiền Osho

Chương 9. Thiền hoa hồng huyền bí Osho

Chương 10. Thiền Vô trí

Chương 11. Tái sinh

Nhảy múa như một cách thiền

Chương 12. Thiền Nataraj

Chương 13. Thiền quay tít

Chương 14. Mọi thứ đều có thể là cách thiền

Chương 15. Chạy, đi và bơi

Chương 16. Thiền cười

Chương 17. Thiền hút thuốc

Thở - chiếc cầu tới thiền

Chương 18. Vipassana

Chương 19. Quan sát kẽ hở trong hơi thở

Chương 20. Quan sát kẽ hở trong bãi chợ

Chương 21. Làm chủ mơ

Chương 22. Tống khứ mọi thứ

Cởi mở tim

Chương 23. Từ đầu đến tim

Chương 24. Thiền cầu nguyện

Chương 25. Tim của an bình

Chương 26. Định tâm tim

Chương 27. Thiền tim của Atisha

Định tâm bên trong

Chương 28. Abdullah

Chương 29. Tìm ngọn nguồn thực

Chương 30. Trung tâm cơn xoáy lốc

Chương 31. Cảm thấy ‘tôi hiện hữu’

Chương 32. Tôi là ai?

Chương 33. Tới chính trung tâm của con người

Chương 34. Nhìn vào trong

Chương 35. Thấy bên trong

Chương 36. Nhìn như một tổng thể

Chương 37. Vòng tròn bên trong

Thiền về ánh sáng

Chương 38. Thiền ánh sáng vàng

Chương 39. Trung tâm ánh sáng

Chương 40. Thấy sự hiện diện ê te

Chương 41. Sự hiện diện trong mờ

Thiền về bóng tối

Chương 42. Bóng tối bên trong

Chương 43. Mang bóng tối bên trong

Chuyển năng lượng lên

Chương 44. Đi lên của năng lượng sống 1

Chương 45. Đi lên của năng lượng sống 2

Lắng nghe âm thanh vô âm

Chương 46. Thiền Nadabrahma

Chương 47. Aum

Chương 48. Devavani

Chương 49. Nhạc như cách thiền

Chương 50. Trung tâm của âm thanh

Chương 51. Bắt đầu và kết thúc của âm thanh

Tìm thấy không gian bên trong

Chương 52. Đi vào bầu trời trong trẻo

Chương 53. Bao hàm mọi thứ

Chương 54. Thiền trên máy bay

Chương 55. Cảm thấy thiếu mọi thứ

Chương 56. Cây tre hổng

Đi vào trong chết

Chương 57. Đi vào trong chết

Quan sát bằng con mắt thứ ba

Chương 58. Thiền Gourishankar

Chương 59. Thiền Mandala

Chương 60. Tìm thấy nhân chứng

Chương 61. Chạm như vật nhẹ

Chương 62. Nhìn chỏm mũi

Chỉ ngồi

Chương 63. Ngồi thiền

Chương 64. Cái cười của thiền

Dâng lên trong yêu: Bạn tình trong thiền

Chương 65. Vòng tròn yêu

Chương 66. Run rẩy trong dục

Chương 67. Vòng tròn yêu đơn độc

Chướng ngại cho thiền

Chương 68. Hai khó khăn

Chương 69. Phương pháp sai

Chương 70. Thủ đoạn của tâm trí

Câu hỏi với thầy

Chương 71. Chỉ nhân chứng có thể nhảy múa

Chương 72 Ngỗng chưa bao giờ ở trong!

Chương 73. Người quan sát trên núi

Chương 74. Cha bỏ xe đạp ở đâu?

Chương 75. Chỉ quay 180º

Chương 76. Mọi con đường đều hội nhập trên núi

Chương 77. Mở hội tâm thức

Chương 78. Hài hoà với cái không chắc chắn

Chương 79. Đếm khoảnh khắc nhận biết

Chương 80. Làm mọi thứ thật đơn giản hết sức

Chương 81. Chứng kiến tựa như gieo hạt

Chương 82. Chứng kiến là đủ

Hết

Xem Tiếp Chương 2 – Quay Về Mục LụcAds Belove Post