Coi Nó Là Dễ (Tập 1) - Osho

Coi Nó Là Dễ (Tập 1) - Osho

Price:

Read more

Thiền Osho by Hành Trình Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Coi Nó Là Dễ – Osho

Tập 2

Bài nói về Thiền

Mục Lục
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Tôn giáo là phi hợp lí - bởi phi hợp lí và vì phi hợp lí. Lí trí không thể chứa được nó; lí trí là nhỏ thế. Tôn giáo là bầu trời bao la của sự tồn tại. Lí trí là hiện tượng con người tí hon. Lí trí phải bị mất đi, phải bị bỏ đi. Chỉ bằng việc đi ra ngoài tâm trí người ta mới bắt đầu hiểu cái gì có đấy. Đó là thay đổi triệt để. Không triết lí nào có thể đem tới thay đổi triệt để đó - duy nhất tôn giáo.

OSHO


Chương 1. Trở về từ đường rò

Chương 2. Chết trong bản ngã là sống trong yêu

Chương 3. Tất cả đều dối trá và vô nghĩa!

Chương 4. Sống một cách hiểm nguy!

Chương 5. Và chúng ta ở trong yêu

Chương 6. Tính tự phát càn khôn của tất cả

Chương 7. Râu của đá cuội

Chương 8. Tìm ma

Chương 9. Ông có ngửi thấy nguyệt quế núi không?

Chương 10. Chỉ người mới có khả năng chán

Chương 11. Hoa sen của luật

Chương 12. Vui sướng bên ngoài bất kì kinh nghiệm nào

Chương 13. Bồ đề đạt ma, Mèo và Môi

Chương 14. Tôi cũng là thợ ống nước

Hết

Xem Tiếp Chương 2 – Quay Về Mục Lục Tập 1 - Mục Lục Toàn Tập0 Đánh giá

Ads Belove Post