Coi Nó Là Dễ (Tập 2) - Osho

Coi Nó Là Dễ (Tập 2) - Osho

Price:

Read more

Thiền Osho by Hành Trình Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Coi Nó Là Dễ – Osho

Tập 2

Bài nói về Thiền

Mục Lục
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Người muốn trở nên hoàn hảo, nhất định trở nên loạn thần kinh, vì người đó không thể hiện hữu ở đây được. Người đó ở trong tương lai, cái không hiện hữu. Người đó không thể tận hưởng được khoảnh khắc này, người đó chỉ có thể kết án nó. Người đó không thể yêu người đàn bà này vì người đó có ý tưởng về người đàn bà hoàn hảo. Người đó không thể yêu người đàn ông này vì người này không hoàn hảo. Người đó không thể tận hưởng thức ăn này, bữa sáng này, sáng này - không cái gì đã bao giờ đáp ứng cho người đó, không thể được. Mong đợi của người đó có đó và người đó liên tục so sánh, và liên tục không đạt được mục đích.

OSHO


Chương 1. Thuốc về không sinh không diệt

Chương 2. Nó không dễ đâu!

Chương 3 Tiếng vọng núi này

Chương 4. Chuyến bay của một mình tới một mình

Chương 5. Bí mật của người bị chết đuối

Chương 6. Chư phật với mắt nhắm

Chương 7. Phá thủng đáy

Chương 8. Và cặp đôi bao giờ cũng gặp gỡ

Chương 9. Đơn giản bị say tự do

Chương 10. Lời nguyện nhân từ của bồ tát

Chương 11. Đợi cái dịu ngọt

Chương 12. Trong nhà của Trăng

Chương 13. Israel thực

Hết

Xem Tiếp Chương 2 – Quay Về Mục Lục Tập 2 - Mục Lục Toàn Tập0 Đánh giá

Ads Belove Post