Bước Trong Thiền, Ngồi Trong Thiền – Osho

Bước Trong Thiền, Ngồi Trong Thiền – Osho

Price:

Read more

Thiền Osho by Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Bước Trong Thiền, Ngồi Trong Thiền – Osho

Chuyện Thiền

Mục LụcNghe hoặc Tải MP3 'Bước Trong Thiền, Ngồi Trong ThiềnêChương 1. Hơi thở của hồn

Chương 2. Cái này là linh thiêng, cái này là thiêng liêng

Chương 3. Và cái gì đó thêm nữa

Chương 4. Câu hỏi về hiện hữu

Chương 5. Chơi trên đường

Chương 6. Yêu tuyệt đối trong tự do tuyệt đối

Chương 7. Điên tốt hơn ngu

Chương 8. Đầu và tim


Thiền hoặc có thể là chuyện hai mươi bốn giờ hoặc nó không thể là thiền chút nào. Nó giống như việc thở: bạn không thể thở trong một giờ và thế rồi gạt nó sang bên trong hai mươi ba giờ, nếu thế thì bạn sẽ chết. Bạn phải liên tục thở. Ngay cả khi bạn ngủ bạn phải liên tục thở. Ngay cả trong cơn mê sâu bạn phải liên tục thở. Thiền là hơi thở của hồn bạn. Cũng như việc thở là sự sống của thân thể, thiền là sự sống của hồn. Những người không nhận biết về thiền là chết về tâm linh.

OSHO


Chương 9. Tận hưởng cuộc sống là phúc lạc

Chương 10. Vườn của Như Lai

Chương 11. Luật gia trì

Chương 12. Tim bao giờ cũng biết

Chương 13. Ánh sáng trong hạt mầm

Chương 14. Đừng bỏ sự tồn tại

Chương 15. Mất hút thế và ở nhà thế

Chương 16. Mọi trăng trong một trăng

Hết


Đọc Miễn Phí Sách Osho - Download Sách Osho PDF

Nghe Miễn Phí Sách Nói Osho Hoặc Download


0 Đánh giá

Ads Belove Post