Osho – Bồ Đề Đạt Ma - Thiền Sư Vĩ Đại Nhất

Osho – Bồ Đề Đạt Ma - Thiền Sư Vĩ Đại Nhất

Price:

Read more

Thiền Osho by Hành Trình Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Bồ Đề Đạt Ma – Osho

Thiền sư vĩ đại nhất

Mục Lục


Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Tôi có một góc rất dịu dàng trong tim dành cho Bồ Đề Đạt Ma. Điều đó làm cho nó thành cơ hội rất đặc biệt để nói về ông ấy. Có lẽ ông ấy là người duy nhất tôi đã yêu mến sâu đậm đến mức nói về ông ấy, tôi sẽ gần như nói về bản thân mình. Điều đó cũng tạo ra phức tạp lớn, bởi vì ông ấy chưa bao giờ viết ra bất kì điều gì trong đời mình. Không người chứng ngộ nào đã từng viết ra. Bồ Đề Đạt Ma không phải là ngoại lệ, nhưng theo truyền thống ba cuốn sách này mà chúng ta sẽ thảo luận tới đều được cho là của Bồ Đề Đạt Ma.

OSHO


Chương 1. Tìm kiếm cái không là phúc lạc

Chương 2. Cuộc hành hương về bản thể riêng của bạn

Chương 3. Bên ngoài bản tính này không có phật

Chương 4. Chư phật không thực hành điều vô nghĩa

Chương 5. Như thế là tự tính của chúng ta

Chương 6. Hiểu biết tới ở giữa câu

Chương 7. Sẵn sàng và giành lấy kế thừa của bạn

Chương 8. Mọi người đều có quyền sai

Chương 9. Người chết không chảy máu

Chương 10. Không trong tâm trí là mọi điều

Chương 11. Tâm trí là kẻ thù lớn nhất của con người

Chương 12. Mọi đau khổ đều là hạt mầm phật

Chương 13. Tâm trí là tù túng

Chương 14. Đối diện với vị phật là nguy hiểm

Chương 15. Đột phá... tới phật tính

Chương 16. Dũng cảm nói "Tôi không biết"

Chương 17. Nhận mạo hiểm bán sỉ

Chương 18. Tỉnh thức là nhận biết

Chương 19. Thưởng thức bí ẩn trong chiều sâu trái tim bạn

Chương 20. Ít hơn một cái nháy mắt

Hết

Xem Tiếp Chương 2 - Quay Về Mục LụcAds Belove Post