Sống Thiền - Bài Nói Về Thiền - Osho

Sống Thiền - Bài Nói Về Thiền - Osho

Price:

Read more

Thiền Osho by Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Sống Thiền – Osho

Bài Nói Về Thiền

Mục LụcNghe hoặc Tải MP3 'Sống Thiền' ê


Chương 1. Trống Rỗng, Không Linh Thiêng

Chương 2. Từ Đây Tới Đây - Không Chỗ Cho Đường

Chương 3. Mổ Và Gõ

Chương 4. Bao Giờ Cũng Ở Đây Và Bây Giờ

Chương 5. Chữ Kí Trên Nước

Chương 6. Hoàn Hảo Vòng Tròn, Thuần Khiết Mảnh Đất

Chương 7. Chỉ Hiện Hữu

Chương 8. Tiếng Nói Của Giọt Mưa

Chương 9. Một Kí Rưỡi Lanh


Thiền là gì? Mọi người tới tôi và nói, “Đâu là cái dụng của nó? Chúng tôi sẽ thu được gì từ nó? Cái lợi của nó là gì?” Thiền… và bạn hỏi về lợi sao? Bạn không thể hiểu được nó bởi vì thiền là vô dụng. Khoảnh khắc tôi nói 'vô dụng,' bạn cảm thấy không thoải mái bởi vì toàn bộ tâm trí đã trở thành sính lợi, hướng hàng hoá đến mức bạn bao giờ cũng đòi hỏi kết quả. Bạn không thể thừa nhận rằng cái gì đó có thể là niềm vui thích tự nó. Cái vô dụng có nghĩa là bạn tận hưởng nó, nhưng không có lợi từ nó; bạn hội nhập sâu vào trong nó và nó cho bạn phúc lạc. Nhưng khi bạn ở sâu trong nó, bạn không thể tích luỹ phúc lạc đó, bạn không thể làm ra kho báu từ nó.

Chương 10. Hư Không Tốt Hơn Bất Kì Cái Gì

Chương 11. Có Gì Trong Cái Tên?

Chương 12. Để Không Bụi Nào Lắng Đọng

Chương 13. Chết Lớn

Chương 14. Đánh Trống

Chương 15. Rồng Không Nằm Vũng Nước

Chương 16. Ông Đã Dùng Bữa Tối Chưa?

Chương 17. Rơi Xuống Như Túi Gạo

Hết


Đọc Miễn Phí Sách Osho - Download Sách Osho PDF

Nghe Miễn Phí Sách Nói Osho Hoặc Download ê

0 Đánh giá

Ads Belove Post